Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Fysioterapeut

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Fysioterapeutprogrammet omfattar 180 högskolepoäng med successiv fördjupning av teoretisk och praktisk kunskap, förmåga till självständig analys och kritiskt tänkande. Under utbildningen lär du dig om människans förutsättningar för rörelse, rörelseförmåga och rörelsebeteende samt om hur fysioterapeuten verkar och interagerar med människor.  

Fysioterapeutprogrammet karakteriseras av ambitionen att ge en bred grundutbildning som förbereder dig för fysioterapins olika verksamhetsområden, samtidigt som det också ger verktyg att möta hälso- och sjukvårdens nya utmaningar. Utbildningen har ett starkt fokus på förståelse och bedömning av rörelseförmåga och rörelsebeteende men även metoder för att kritiskt granska rörelseförmåga genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Utbildningen karakteriseras av närhet mellan lärare och studenter gällande såväl utbildning som pågående forskning inom rörelsens betydelse för aktivitet för olika funktionsbegränsningar genom hela livsspannet.  Det huvudsakliga ämnet är fysioterapi men du läser också kurser i medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Vi erbjuder även den unika möjligheten att välja/läsa kurser i ortopedisk manuell terapi steg I, grundläggande akupunktur eller klinisk fördjupning. Vidare läser du om framtida arbetssätt, e-hälsa och entreprenörskap.

Teoretiska/praktiska kurser i varvas med sammanlagt 18 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU-placeringarna är framförallt förlagda till Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Du får således räkna med att göra någon eller några av de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna på andra orter än Luleå.

Programmet leder till en fysioterapeutexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Programmet leder även till en filosofie kandidatexamen. Denna ger bland annat behörighet till att läsa vidare på avancerad nivå, till exempel något av programmen i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.     

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Idrott och hälsa 1 kan ersättas av flerårig och mångsidigt idrottsutövande (ska styrkas med intyg från förening/klubb)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Fysioterapi: 135 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0079H Fysioterapi: Kliniska kunskaper och framtidens arbetssätt 15,0 Grundnivå
S0080H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion I 15,0 Grundnivå
S0084H Fysioterapi: Hälsofrämjande arbetssätt 7,5 Grundnivå
S0087H Fysioterapi: Grundläggande kliniska kunskaper I 15,0 Grundnivå
S0089H Fysioterapi: Människan och arbetslivet 7,5 Grundnivå
S0090H Fysioterapi: Examensarbete 15,0 Grundnivå
S0093H Fysioterapi: Grundläggande akupunktur 7,5 Grundnivå Valbar
S0094H Fysioterapi: Vetenskaplig metod, ämnes- och professionsutveckling 7,5 Grundnivå
S0095H Fysioterapi: Ortopedisk manuell terapi 15,0 Grundnivå Valbar
S0097H Fysioterapi: Fysisk kapacitet och träning 7,5 Grundnivå
S0098H Fysioterapi - individuell fördjupning inom ämne och profession 7,5 Grundnivå Valbar
S0099H Fysioterapi - individuell fördjupning och problemlösning inom ämne och profession 15,0 Grundnivå Valbar
S0100H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion III 7,5 Grundnivå
S0101H Fysioterapi: Ämne, profession och rörelse 7,5 Grundnivå
S0102H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion II 15,0 Grundnivå

Medicinsk vetenskap: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0078H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi I 7,5 Grundnivå
M0079H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi II 7,5 Grundnivå
M0112H Medicinsk vetenskap Anatomi inriktning fysioterapi 7,5 Grundnivå
M0113H Medicinsk vetenskap Fysiologi inriktning fysioterapi 7,5 Grundnivå

Beteendevetenskap: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0086H Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi I 7,5 Grundnivå
S0088H Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi II 7,5 Grundnivå