Obligatoriska kurser
Fysioterapeut

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

I fysioterapeutexamen är fysioterapi huvudområde. Det omfattar kunskaper om människan i rörelse utifrån aspekter som hälsa, ålder och de störningar av rörelsefunktionen som kan orsakas av sjukdom och skada.

Ämnet fysioterapi omfattar 135 högskolepoäng. Av kurserna inom fysioterapi utgör 27 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesfördjupning i fysioterapi studeras i valbara kurser på 15 högskolepoäng och genom ett examensarbte på 15 högkolepoäng. Övriga ämnen som ingår i utbildnngen är anatomi, fysiologi, medicinsk vetenskap, beteendevetenskap samt hälsofrämjande arbetssätt.

För tillträde till kurs för examensarbete samt kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning ska angivgna förkunskaper i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till dessa kurser säkerställs av kursgivande institution.

Fysioterapeutexamen uppfyller även examenskraven för kandidatexamen, huvudområde fysioterapi.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15).
Eller:
Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)
Alternativt:
Idrott och hälsa 1/Id A kan ersättas av flerårig och mångsidigt idrottsutövande (ska styrkas med intyg från förening/klubb)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Fysioterapi: 135 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0079H Fysioterapi: Kliniska kunskaper och framtidens arbetssätt 15,0 Grundnivå
S0080H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion I 15,0 Grundnivå
S0081H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion II 15,0 Grundnivå
S0083H Fysioterapi: Ämne, profession och rörelse 7,5 Grundnivå
S0084H Fysioterapi: Hälsofrämjande arbetssätt 7,5 Grundnivå
S0087H Fysioterapi: Grundläggande kliniska kunskaper I 15,0 Grundnivå
S0089H Fysioterapi: Människan och arbetslivet 7,5 Grundnivå
S0090H Fysioterapi: Examensarbete 15,0 Grundnivå
S0093H Fysioterapi: Grundläggande akupunktur 7,5 Grundnivå Valbar
S0094H Fysioterapi: Vetenskaplig metod, ämnes- och professionsutveckling 7,5 Grundnivå
S0095H Fysioterapi: Ortopedisk manuell terapi 15,0 Grundnivå Valbar
S0097H Fysioterapi: Fysisk kapacitet och träning 7,5 Grundnivå
S0098H Fysioterapi - individuell fördjupning inom ämne och profession 7,5 Grundnivå Valbar
S0099H Fysioterapi - individuell fördjupning och problemlösning inom ämne och profession 15,0 Grundnivå Valbar
S0100H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion III 7,5 Grundnivå

Medicinsk vetenskap: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0077H Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi II med inriktning mot fysioterapi 7,5 Grundnivå
M0078H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi I 7,5 Grundnivå
M0079H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi II 7,5 Grundnivå
M0080H Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi I med inriktning mot fysioterapi 7,5 Grundnivå

Beteendevetenskap: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0086H Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi I 7,5 Grundnivå
S0088H Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi II 7,5 Grundnivå