Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Som specialistsjuksköterska inom intensivvård ansvarar du för omvårdnad, observerar och bedömer vitala funktioner hos akut, svårt sjuka patienter i olika åldrar. Vid behov initierar och utför du självständigt medicinska åtgärder. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav.

Utbildningen uppfyller krav för magisterexamen och ger grundläggande behörighet till forskarutbildning. Huvudområdet är omvårdnad och stödämnet är medicinsk vetenskap. Utbildningen genomförs på distans och bedrivs som heltidsstudier. Distansstudier innebär att studierna bedrivs individuellt och i studiegrupper med stöd av distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. Två till tre campusträffar (2-5 dagar/träff) sker under höstterminen och två till tre träffar (2-5 dagar/träff) under vårterminen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av såväl teoretiska som verksamhetsförlagda kurser inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Samtliga kurser är på avancerad nivå. Inför varje ny kurs får du en studiehandledning med information om kursens mål, innehåll, studieuppgifter och examinationer.

Var kan jag jobba?

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård är ditt arbetsfält inom akutsjukvård och dina kunskaper är unika inom intensivvården. Du kan även tillämpa dina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer. 

Anmälan
Luleå, Distans, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-92752
2018-03-15
14
Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;

- svensk legitimation som sjuksköterska

- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande

- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Meritvärdering och Urval baseras på yrkeserfarenhet efter examen. Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yle bifogas anmälan

  • Akademiska: 100%
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.