Vårdhygien och fri luftväg

Vissa delar av utbildningarna till specialistsjuksköterska hålls gemensamt för olika inriktningar. Eftersom programmet är en distansutbildning tränas de praktiska momenten under de veckor som är förlagda på Luleå tekniska universitet.

Vårdhygien och kunskap om sterilitet är ett viktigt inslag i specialistutbildningarna.  Här tränar ambulans- och intensivvårdsstudenter att klä sig sterilt.

Klä sig sterilt 1.jpg Klä sig sterilt 2.jpg

Praktisk träning av att åstadkomma fri luftväg till både barn och vuxna är gemensamma inslag på omvårdnadskursen. Simulering är ett återkommande inslag i specialistutbildningen intensivvård.

Fri luftväg 1.jpg Fri luftväg 2.jpg