Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet med inriktning mot intensivvård omfattar 60 högskolepoäng och består av teoretiska och verksamhetsförlagda kurser. Huvudområdet är omvårdnad och omfattar 45 högskolepoäng på avancerad nivå, vilket innebär 30 hp med inriktning mot intensivvård samt 15 hp examensarbete. I utbildningen ingår kurser på avancerad nivå med 60 högskolepoäng.Utbildningen uppfyller krav för magisterexamen, huvudområde omvårdnad och ger grundläggande behörighet för forskarutbildning.

Programmet genomförs som distansutbildning på helfart. Detta innebär några obligatoriska träffar om vardera 2-5 dagar på campus per termin. 

För tillträde till VFU kurs II och VFU kurs III ställs särskilda förkunskapskrav enligt kursplan. Antagning till kurserna sker efter kontroll av förkunskapskrav. 

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;
- svensk legitimation som sjuksköterska
- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande
- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Inom respektive urvalsgrupp rangordnas platserna efter avklarade högskolepoäng. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yrkeslivserfarenhet bifogas anmälan.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Omvårdnad: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå
O7032H Omvårdnad, examensarbete inom intensivvård 15,0 Avancerad nivå
O7069H Intensivvård, Verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 Avancerad nivå
O7070H Intensivvård, Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 Avancerad nivå
O7071H Intensivvård, Verksamhetsförlagd utbildning III 7,5 Avancerad nivå

Medicinsk vetenskap: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå
M7004H Medicinsk vetenskap inom intensivvård 7,5 Avancerad nivå