Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

60 Högskolepoäng, Program på grundnivå
För dig som vill arbeta med människor och deras hälsa/ohälsa är kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz en väg till att kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige.

Sjuksköterskeyrket är ett av samhällets stora framtidsyrken och du har som sjuksköterska många karriärvägar. Vid Luleå tekniska universitet ges den kompletterande utbildningen på distans, och för distansutbildning ingår tre till fyra träffar om två till fem dagar per termin på campus i Luleå. Mellan tillfällena på campus träffar du regelbundet lärare och de andra programstudenterna via distansöverbryggande teknik. När du uppfyllt kraven i samtliga kurser som ingår i programmet kan du ansöka om sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningens innehåll

Den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar 60 högskolepoäng, motsvarande ett års heltidsstudier. Du kommer inom programmet att läsa kurser i både omvårdnad och medicinsk vetenskap. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa människan att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. Inom ramen för medicinsk vetenskap får du bland annat fördjupa dig i farmakologi, läkemedelshantering, vårdhygien samt sjukdomar och sjukdomstillstånd som är vanliga i Sverige. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment, till exempel laborationer och simuleringar. Vidare ingår verksamhetsförlagd utbildning som bedrivs i samarbete med kommuner och landsting/regioner. I de verksamhetsförlagda kurserna är du garanterad en plats inom Norrbottens län, men det kan finnas möjlighet att bedriva den verksamhetsförlagda utbildningen på andra orter i Sverige. 

Var kan jag jobba?

Sjuksköterskor har ett intressant och omväxlande yrke som ger många valmöjligheter och olika karriärvägar. Professionen utvecklas ständigt i takt med samhällets efterfrågan av kompetens. Du kan arbeta inom landsting/region, kommun, statlig eller privat verksamhet, och inom olika specialiteter. 

Anmälan
Luleå, Distans, Våren 2019

Startdatum 2019-01-21, v.04 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Ges som distansutbildning, vilket innebär obligatoriska sammankomster 3 till 4 gånger/ termin och 2 till 5 dagar/tillfälle. Antalet sammankomster och antal dagar varierar.
LTU-82773
2018-10-15
30
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

OBS! Glöm ej att fylla i meritförteckning och ladda upp på antagning.se, se vänstermenyn.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Päivi Juuso

Päivi Juuso, Universitetslektor, Utbildningsledare, Internationell samordnare

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493897