Hoppa till innehållet

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

60 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk sjuksköterskelegitimation.

Vid Luleå tekniska universitet ges den kompletterande utbildningen på distans. Detta innebär att undervisning och träffar med lärare och studiekamrater sker via informations- och kommunikationsverktyg. Obligatoriska sammankomster på campus ingår, vid cirka fyra tillfällen per termin och 5 dagar per campusvecka. All undervisning sker på svenska. När du uppfyllt kraven i samtliga kurser som ingår i programmet kan du ansöka om sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningens innehåll

Den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar 60 högskolepoäng, motsvarande ett års heltidsstudier. Du kommer inom programmet att läsa kurser i både omvårdnad och medicinsk vetenskap. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa människan att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. Inom ramen för medicinsk vetenskap får du bland annat fördjupa dig i farmakologi, läkemedelshantering, vårdhygien samt sjukdomar och sjukdomstillstånd.  Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment, till exempel laborationer och simuleringar. Vidare ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som bedrivs i samarbete med kommuner och regioner. Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i Norrbotten. I övriga Sverige kan VFU-platser eventuellt erbjudas i mån av utrymme. Det innebär att du behöver vara flexibel och beredd att göra den delen av utbildningen på annan ort än din hemort. 

Var kan jag jobba?

Sjuksköterskor har ett intressant och omväxlande yrke som ger många valmöjligheter och olika karriärvägar. Professionen utvecklas ständigt i takt med samhällets efterfrågan av kompetens.
Du kan arbeta inom region, kommun, statlig eller privat verksamhet, och inom olika specialiteter. 

Anmälan
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Luleå, Distans, Våren 2024

Startdatum 2024-01-15, v.3 2024
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Ges som distansutbildning, vilket innebär obligatoriska sammankomster 3 till 4 gånger/ termin och 2 till 5 dagar/tillfälle. Antalet sammankomster och antal dagar varierar.
LTU-83116
2023-09-15
20
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

OBS! Glöm ej att fylla i meritförteckning och ladda upp på antagning.se, se vänstermenyn.

Urval

OM det finns fler behöriga sökande än platser, görs en rangordning bland behöriga sökande. Rangordningen till utbildningen sker genom sammanvägning av: 1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet 2. Intervju Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter.

  • Akademiska: 100%
Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Päivi Juuso

Päivi Juuso, Biträdande professor, Utbildningsledare KUSSK

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493897