Hoppa till innehållet

Läsordning
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
3 Hp
Farmakologi och läkemedelsberäkning
Ny kurs
1,5 Hp
Vårdrelaterade infektioner och vårdhygien
Ny kurs
6 Hp
Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård
Ny kurs
4,5 Hp
Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I
Ny kurs
4,5 Hp
Lärande och ledarskap
Ny kurs
10,5 Hp
Vård och omvårdnad inom primärvård och psykiatri

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4