Carina _Vikstrom
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möt läraren Carina Vikström

Publicerad: 8 februari 2016

Hej, vem är du?

– Jag heter Carina Wikström och jobbar sedan 1 år tillbaka som lärare på Institutionen för hälsovetenskap. Jag har tidigare arbetat som legitimerad sjuksköterska i cirka 7 år. Sedan utbildade jag mig till specialistsjuksköterska med inriktning operation och har jobbat med det till för ett år sedan. Då dök möjligheten upp att arbeta som lärare på sjuksköterskeprogrammet.

Programmet Specialistsjuksköterska med inriktning operation är en distansutbildning som startar hösten 2016. Vad tycker du om satsningen?

– Mycket bra! Som de flesta kanske vet är behovet av specialistutbildade sjuksköterskor stort, inte minst inom operation som ligger mig extra varmt om hjärtat.

Vad har du för förväntningar på programstarten?

– Att så många som möjligt som är intresserade av operationssjukvård kommer ta chansen att vidareutbilda sig.

Du har arbetat som operationssjuksköterska. Hur skulle du beskriva yrket?

– Det är ett mycket intressant och roligt yrke. Att jobba i team och att planera operationer för att på bästa sätt ta hand om patienter eller att möta patienter, både i akuta situationer så väl som planerade, gör att ingen dag är den andra lik.

Vad är det bästa med yrket?

– När man arbetar på operation har man faktiskt förmånen att kunna ge 100 procent fokus till just en patient åt gången. Att man jobbar i team gör också att det blir ännu roligare. Det är ett omväxlande yrke, där man alltid har möjlighet att utvecklas och lära sig något nytt.

Vad är utmaningen i yrket?

– Att hela tiden vara väl förberedd inför operativa ingrepp, vad gäller både tekniska hjälpmedel, instrument och att på ett bra sätt assistera vid operationer så att ingrepp, behandlingar eller undersökningar kan utföras på ett så effektivt och för patienten ett säkert sätt.

Du ska arbeta som lärare på utbildningen. Hur är du som lärare?

– Det borde kanske studenter få svara på. Engagerad, jag hoppas kunna inspirera studenter till egen utveckling mot sin kommande profession, få dela med sig av sina kunskaper och väcka intresse för yrket. 

Vad lockade dig till att undervisa?

– Jag har alltid uppskattat möten med studenter när jag arbetat som sjuksköterska och handlett studenter i deras verksamhetsförlagda utbildning. Det är ett sätt att utmana sig själv att kunna förmedla kunskap och inspirera till självständiga sjuksköterskor.

Hur är det att vara lärare på en distansutbildning?

– Det kräver noggrann planering, att ha tydliga studiehandledningar som möjliggör till självständigt arbete.

Vilka tycker du ska söka sig till utbildningen?

– Man bör naturligtvis vara nyfiken på att arbeta i team och ha intresse för olika förkommande operativa ingrepp. Men också att i sitt arbete sträva efter noggrannhet och att både vilja och kunna ta ansvar.

Kontakt

Carina Vikström

Carina Vikström, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-492960
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap