Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet med inriktning mot operationssjukvård omfattar 60 högskolepoäng och består av teoretiska och verksamhetsförlagda kurser. Huvudområdet är omvårdnad och omfattar 45 högskolepoäng på avancerad nivå, vilket innebär 30 hp med inriktning mot operationssjukvård samt 15 hp examensarbete. I utbildningen ingår kurser på avancerad nivå med 60 högskolepoäng. Utbildningen uppfyller krav för magisterexamen, huvudområde omvårdnad och ger grundläggande behörighet för forskarutbildning. Programmet genomförs som distansutbildning på helfart. Detta innebär några obligatoriska träffar om vardera 2-5 dagar på campus per termin.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;
- svensk legitimation som sjuksköterska
- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp, varav 15 hp examensarbete eller motsvarande
- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Omvårdnad: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå
O7037H Omvårdnad, examensarbete inom operationssjukvård 15,0 Avancerad nivå
O7078H Operationssjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 Avancerad nivå
O7079H Operationssjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 Avancerad nivå
O7080H Operationssjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning III 7,5 Avancerad nivå

Medicinsk vetenskap: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå
M7006H Medicinsk vetenskap inom operationssjukvård 7,5 Avancerad nivå