Hoppa till innehållet
Foto: Privat
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Jag har blivit en tryggare sjuksköterska"

Publicerad: 27 november 2017

Efter sex år som sjuksköterska inom rättspsykiatrin kände Terese Wahlroos att det var dags att skaffa ytterligare kunskaper inom rollen som sjuksköterska. När den helt nätbaserade utbildningen inom psykiatrisk vård erbjöds tvekade hon inte att ansöka.

Hej, vem är du?

– Jag är Terese Wahlroos, 37 år och bor i Öjebyn med make och barn. Jag har bott åtta år i Skotland, men flyttade hem till Sverige när jag fann kärleken i både min man och rättspsykiatrin. Har arbetat inom psykiatrin sedan 2000 och rättspsykiatrin sedan 2007. Jag blev legitimerad sjuksköterska 2011 och har sedan dess fortsatt arbeta inom rättspsykiatrin.  

Varför valde du att söka till den nystartade helt nätbaserade specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård?

– Jag drivs av att utveckla mig själv och inom arbetet och efter sex år som sjuksköterska inom rättspsykiatrin kände jag att det var rätt för mig att erhålla vidare kunskap om mig själv som sjuksköterska, de patienter jag möter och den vård jag bedriver. När den nätbaserade utbildningen kom var det inte längre en fundering.

Hur är det att läsa en utbildning som är helt nätbaserad?

– För mig är det helt rätt. Det ger mig möjligheten att kombinera arbete och studier. Den erbjuder även tillfälle utbyta erfarenheter och bygga nätverk med sjuksköterskekollegor runt om i landet. Att läsa en nätbaserad utbildning kräver struktur för att balansera studier och arbete, men den ger enbart vinst i den kunskap man erhåller.

Vad tycker du är fördelarna med det nätbaserade upplägget?

– Den nätbaserade utbildningen ger möjlighet till att varje student kan lägga upp ett individuellt schema med studier och parallellt arbete.  Det underlättar också för arbetsgivaren att möjliggöra tid för studier då man inte behöver vara närvarande på universitetsområdet. För mig är det en fantastisk chans att både studera och arbeta parallellt för det gör att jag kontinuerligt kan återkoppla min kunskap i mitt praktiska arbete och min verksamhet.

Vad är utmaningen med att utbildningen är helt nätbaserad?

– Initialt oroade jag mig för hur tekniken och kommunikationen med lärare och andra studenter skulle fungera, men detta släppte omgående då studierna var igång. Vi har återkommande seminarieträffar, tekniken är enkel och idag känns det som att man sitter i ett klassrum med sina studiekollegor och inte bakom datorer på olika orter i Sverige. Jag tror även det är viktigt att man har ett tydligt schema för hur man lägger upp sina studier så att man är effektiv för att möjliggöra både för studier, arbete och fritid.

Hur fungerar kontakten med lärarna?

– Kontakten med lärarna är mycket bra. De är väldigt engagerade och mån om oss studenter. Jag känner mig mer omhändertagen och sedd nu när jag läser vid en nätbaserad utbildning än jag tidigare gjort vid studier på universitet.

Hur fungerar kontakten med andra studenter?

– En av fördelarna med utbildningen är att jag knyter kontakt med andra kollegor runt om i landet och får utbyta erfarenheter och kunskap med dem. En dag i veckan är avsatt för studier och det möjliggör att man kan mötas via nätet för seminarier och grupparbeten.

Har utbildningen förändrat hur du ser på ditt arbete?

– Utbildningen har gett mig fördjupad förståelse för hur jag är som sjuksköterska och de patienter som jag vårdar. Jag har blivit en tryggare sjuksköterska och upplever att jag är mer närvarande i vården. Jag har totalt arbetat tio år inom rättspsykiatrin och utbildningen har gett mig en bredare vetenskaplig grund och vidgat min syn på den psykiatriska vården och de patienter vi vårdar.  Denna kunskap har även möjliggjort en plattform för mig att driva utvecklingsarbete inom vår verksamhet som främjar omvårdnad, ökad delaktighet, säkrare vård, minskat lidande och förbättrad hälsa för de patienter som vi vårdar. Jag har fått en möjlighet att sprida mitt lärande vidare.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag kommer fortsätta arbeta inom den rättspsykiatriska vården där jag kommer förlöpa mitt arbete med att bedriva god och säker vård. Min utbildning har tydliggjort hur jag som specialistutbildad sjuksköterska inom psykiatrisk vård arbetar med utgångspunkt för individen och omvårdnaden, relationen till patienten och patientens delaktighet som då möjliggör återhämtning. När jag möts av en lidande människa som försöker kommunicera med mig kan jag med trygghet och mod svara till personen där den är.

Vad skulle du vilja ge för tips och råd till den som funderar på att söka utbildningen?

– Sök, det ska inte vara en fråga utan en självklarhet. Det är en fantastisk utbildning som ger så mycket mer till sjuksköterskan och således till patienterna inom den psykiatriska vården. Sen är ett tips att i god tid föra en dialog med arbetsgivaren så de har möjlighet att erbjuda tid för studier.