Sebastian_Gabrielsson_Git_Marie_Ejneborn Looi_LTU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möt lärarna Sebastian och Git-Marie

Publicerad: 3 oktober 2016

Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn-Looi, lektorer inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, är båda specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård med många års erfarnerhet av undervisning, forskning och kliniska arbete.
Här berättar de mer om den nätbaserade specialistutbildningen inom psykiatrisk vård.

Utbildningen är helt nätbaserad. Hur kommer det att fungera?

– Istället för att träffas fysiskt möts vi med ljud och bild via datorn för till exempel seminarier, grupparbeten och handledning. Föreläsningar och annan typ av envägskommunikation är oftast bättre att spela in. Då kan man som student ta del av det när det passar tidsmässigt, och även titta på saker flera gånger. Som lärosäte har vi tillgång till olika tekniklösningar som Adobe Connect och Canvas. Sen finns det också många fritt tillgängliga verktyg och plattformar för att till exempel dela dokument. Vi tänker också att sociala medier kan vara viktiga för att bygga relationer mellan studenter och mellan lärare och studenter.

Varför har Luleå tekniska universitet valt att göra den helt nätbaserad?

– Utbildningen riktar sig till studenter som redan arbetar som sjuksköterskor. För många studenter handlar det om att försöka kombinera arbete med studier och allt annat som hör livet till, så som familj, träning, ideella engagemang, gamla föräldrar som behöver stöd eller vad det nu kan handla om. Särskilt som det är stor brist på specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård tror vi att det är viktigt att erbjuda en flexibel utbildning som gör att studenterna kan lägga sin tid och energi på själva utbildningen, utan att våra låsta till en viss tid och plats mer än nödvändigt.

Berätta om programmets upplägg.

– Programmet går på halvfart de två första terminerna. Vi vet sedan tidigare att detta uppskattas av studenterna men också för verksamheterna. Bristen på sjuksköterskor gör det svårt att släppa iväg personal att gå utbildningar. Då underlättar det om det går att kombinera arbete och studier. Sista terminen är på helfart. Då har studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och skriver sitt examensarbete.  Som lärosäte kan vi erbjuda VFU-platser i Norrbotten, men det brukar inte vara något problem för de studenter som vill hitta bra VFU-platser på andra orter.  Examensarbetet skrivs på magisternivå vilket innebär att utbildningen leder både till en specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen i omvårdnad.

Vad är utmaningarna med en helt nätbaserad utbildning inom psykiatrisk vård och hur tacklar ni dem?

– Psykiatrisk omvårdnad handlar i sig om relationer och mänskliga möten, men relationer och möten är även viktiga i undervisning och lärande. Så den stora utmaningen är att skapa en bra utbildning med och om relationer och möten, utan att faktiskt mötas. Samtidigt är detta inte någonting konstigt i dagens samhälle. Människor möts och lär känna varandra genom sociala medier, onlinespel och videosamtal. Det handlar snarare om att vi som utbildningsanordnare behöver komma ikapp och ta vara på de möjligheter som finns i teknikutvecklingen.

Vad krävs av er lärare på en helt nätbaserad utbildning?

– Förberedelser. Det handlar om att planera och förbereda utbildningsmomenten så att det flyter på och både lärare och studenter kan lägga sin tid och energi på rätt saker. Vi tror att det nätbaserade formatet ger större möjlighet till interaktion mellan studenter och mellan student och lärare än till exempel traditionell distansundervisning. Men det gäller att vi som lärare skapar det utrymmet.

Vad är viktigt att tänka på om man är intresserad av att söka?

– Att se till att man har klart med de ekonomiska och praktiska förutsättningarna i så god tid som möjligt, så att man kan fokusera på studierna när utbildningen väl startar. Det är nog också viktigt att vara medveten om att stor flexibilitet i en utbildning inte är detsamma som lägre krav. En specialistutbildning är en investering i tid, energi och pengar. 

Kontakt

Git-Marie Ejneborn-Looi

Git-Marie Ejneborn-Looi, Universitetslektor

Telefon: 0920-493881
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Telefon: 0920-493227
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap