Sebastian_Gabrielsson_Git_Marie_Ejneborn Looi_LTU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möt lärarna Sebastian och Git-Marie

Publicerad: 24 februari 2020

Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn-Looi, lektorer inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, är båda specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård med många års erfarenhet av undervisning, forskning och kliniskt arbete.
Här berättar de mer om den nätbaserade utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård.

Utbildningen är helt nätbaserad. Hur fungerar det?

– Vi började med det 2017 och det var lite av en chansning från början. Skulle det finnas intresse? Skulle det gå att få till samma dynamik och engagemang i utbildningen när man inte träffas fysiskt? Nu har vi hunnit köra några omgångar och kan konstatera att det fungerar alldeles utmärkt. Vi har haft rekordmånga sökanden från hela landet. Både studenter och vi lärare upplever att det fungerar alldeles utmärkt att få till reflektion och diskussion med hjälp av teknik. Istället för att träffas fysiskt möts vi med ljud och bild via datorn för till exempel seminarier, grupparbeten och handledning. Föreläsningar och annan typ av envägskommunikation är oftast bättre att spela in. Då kan man som student ta del av det när det passar tidsmässigt och även titta på saker flera gånger. Vi har tillgång till olika tekniklösningar som Zoom och Canvas. Dessutom finns det många fritt tillgängliga verktyg och plattformar för att till exempel dela dokument.

Varför valde Luleå tekniska universitet att göra utbildningen helt nätbaserad?

– Den riktar sig till studenter som redan arbetar som sjuksköterskor. För många studenter handlar det om att försöka kombinera arbete med studier och allt annat som hör livet till, som familj, träning, ideella engagemang, gamla föräldrar som behöver stöd eller vad det nu kan handla om. Särskilt som det är stor brist på specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård tror vi att det är viktigt att erbjuda en flexibel utbildning som gör att studenterna kan lägga sin tid och energi på själva utbildningen, utan att vara låsta till en viss tid och plats mer än nödvändigt.

Hur är programmets upplägg?

– Det går på halvfart de två första terminerna. Vi vet sedan tidigare att det uppskattas av studenterna men också för verksamheterna. Bristen på sjuksköterskor gör det svårt att släppa iväg personal att gå utbildningar. Då underlättar det om det går att kombinera arbete och studier. Sista terminen är på helfart. Då har studenterna verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och skriver sitt examensarbete.  Luleå tekniska universitet kan erbjuda VFU-platser i Norrbotten, men det är oftast inte något problem för de studenter som vill hitta bra VFU-platser på andra orter.  Examensarbetet skrivs på magisternivå vilket innebär att utbildningen leder både till en specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen i omvårdnad. Vi har en del obligatoriska träffar via webkamera under utbildningen, ungefär fyra per kurs. För att underlätta studenternas planering försöker vi se till att de alltid ligger på samma veckodag.

Vad är utmaningarna med en helt nätbaserad utbildning och hur tacklar ni dem?

– Psykiatrisk omvårdnad handlar i sig om relationer och mänskliga möten, men relationer och möten är även viktiga i undervisning och lärande. Så den stora utmaningen är att skapa en bra utbildning med och om relationer och möten, utan att faktiskt mötas. Samtidigt är detta inte någonting konstigt i dagens samhälle. Människor möts och lär känna varandra genom sociala medier, onlinespel och videosamtal. Det handlar snarare om att vi som utbildningsanordnare behöver komma ikapp och ta vara på de möjligheter som finns i teknikutvecklingen.

Vad krävs av er lärare på en helt nätbaserad utbildning?

– Förberedelser. Det handlar om att planera och förbereda utbildningsmomenten så att det flyter på och både lärare och studenter kan lägga sin tid och energi på rätt saker. Vi tror att det nätbaserade formatet ger större möjlighet till interaktion mellan studenter och mellan student och lärare än till exempel traditionell distansundervisning. Men det gäller att vi som lärare skapar det utrymmet.

Vad är viktigt att tänka på om man är intresserad av att söka?

– Att se till att man har klart med de ekonomiska och praktiska förutsättningarna i så god tid som möjligt, så att man kan fokusera på studierna när utbildningen väl startar. Det är nog också viktigt att vara medveten om att stor flexibilitet i en utbildning inte är detsamma som lägre krav. En specialistutbildning är en investering i tid, energi och pengar.

Kontakt

Git-Marie Ejneborn-Looi

Git-Marie Ejneborn-Looi, Universitetslektor

Telefon: 0920-493881
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Telefon: 0920-493227
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap