Hoppa till innehållet

Mer om Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Publicerad: 8 mars 2011

Fokus i utbildningen är individuella behov hos personer med psykisk ohälsa och hur du som specialist utbildad sjuksköterska kan möta dessa behov för att främja hälsa, möta och lindra lidande. Som sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot psykiatri har du med din omvårdnadskompetens en viktig och unik roll i vården av människor med psykisk ohälsa.

helping hand.jpg

 Specialistutbildningen innebär en fördjupning i omvårdnad, en förberedelse för att leda och utveckla omvårdnad i psykiatrisk vård och ökad kunskap om psykiatriska sjukdomstillstånd och behandlingar. Din specialistsjuksköterskeexamen leder fram till en yrkesexamen på avancerad nivå och kan även innebära en magisterexamen.

I utbildningen möter du lärare som är sjuksköterskor med erfarenhet av och specialistutbildning i psykiatrisk vård som forskar inom psykiatrisk omvårdnad, och lärare och gästföreläsare med erfarenheter och kompetens inom olika områden. I undervisningen läggs stor vikt vid kritisk reflektion och självständigt kunskapsbyggande, både enskilt och i grupp. För att utbildningen ska upplevas som motiverande, inspirerande och användbar eftersträvar vi ständigt att integrera teori och praktik i såväl undervisning som examination, till exempel genom att koppla teoretisk kunskap till lärares och studenters erfarenheter och arbeta med fall.

Institutionen för hälsovetenskap har bedrivit utbildning på distans i mer än tjugo år. Detta innebär att vi har stor vana i att anpassa undervisningen efter de speciella krav som detta ställer. Vår ambition är att erbjuda dig flexibilitet utan att sänka kraven eller ambitionsnivån i utbildningen. Att utbildningen ges på distans ger dig möjlighet att själv planera dina studier, särskilt under de två första terminerna då studierna bedrivs på halvfart. Under den sista terminen får du på heltid omsätta och fördjupa de kunskaper som du tillägnat dig under tidigare terminer genom verksamhetsförlagd utbildning och examensarbete. Kommunikation med studiekamrater och lärare sker genom olika former av datorbaserade webverktyg. Du måste därför ha tillgång till bredband och en datorutrustning med webkamera och headset.