Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri omfattar 60 högskolepoäng och består av teoretiska och verksamhetsförlagda kurser. Huvudområdet är omvårdnad och omfattar 52,5 högskolepoäng på avancerad nivå, varav examensarbetet utgör 15 högskolepoäng. Utbildningen uppfyller krav för magisterexamen, huvudområde omvårdnad och ger grundläggande behörighet för forskarutbildning. Programmet genomförs som distansutbildning under 3,5 terminer. Termin 1, 2 och 3 genomförs på halvfart och termin 4 på helfart. För tillträde till examensarbeteskursen och kurserna som innehåller verksamhetsförlagd utbildning ställs särskilda förkunskapskrav enligt kursplan.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

-svensk legitimation som sjuksköterska
-yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande
-yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.

Urval

Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Inom respektive urvalsgrupp rangordnas platserna efter avklarade högskolepoäng. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yrkeslivserfarenhet bifogas anmälan.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7015H Psykiatri 7,5 Avancerad nivå
O7024H Omvårdnad inom psykiatrisk vård 7,5 Avancerad nivå
O7029H Omvårdnad i psykiatrisk vård I, VFU 7,5 Avancerad nivå
O7030H Omvårdnad i psykiatrisk vård II, VFU 7,5 Avancerad nivå
O7034H Omvårdnad, examensarbete inom psykiatrisk vård 15,0 Avancerad nivå
O7044H Omvårdnadsinterventioner inom psykiatrisk vård 7,5 Avancerad nivå
O7074H Ledarskap, organisation och utveckling i psykiatrisk vård 7,5 Avancerad nivå