Hoppa till innehållet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Arbetet som röntgensjuksköterska passar dig som vill kombinera teknik, vård och mänskliga möten. I arbetet som röntgensjuksköterska planerar samt genomför du radiologiska undersökningar och behandlingar med patienten i centrum.

Som röntgensjuksköterska är du expert på metoder för framställandet av röntgenbilder. Arbetet med att ställa diagnos med olika undersökningsmetoder och den snabba tekniska utvecklingen stimulerar dig att hela tiden uppdatera dina kunskaper. Teamarbetet kring patienterna på röntgenavdelningen innebär att din förmåga till samarbeta är viktig. Röntgensjuksköterska är ett varierat och stimulerande arbete med människor och ditt arbete är viktigt för att skapa trygghet och ge omvårdnad i en allt mer teknisk värld.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen och arbetet som röntgensjuksköterska behöver du ta eget ansvar, visa självständighet och kreativitet. Huvudområdet är radiografi som består av omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Teoretiska kunskaper och färdigheter tränas i verkliga situationer genom praktiska övningar på universitetet och på röntgenavdelning. Dessa kunskaper omsätts sedan under din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på olika röntgenavdelningar. Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i norra regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser eventuellt erbjudas i mån av utrymme. Det innebär att du kan behöva vara flexibel och beredd att göra den delen av utbildningen på annan ort.

När du uppfyller examenskraven i alla kurser som ingår i utbildningen kan du ta ut en röntgensjuksköterskeexamen och söka legitimation som röntgensjuksköterska från Socialstyrelsen. Dessutom kan du efter studierna ta ut en kandidatexamen i radiografi. 

Distansstudier
Utbildningen ges på distans, med föreläsningar, metodlektioner, seminarier och examinationer via distansöverbryggande teknik och/eller på campus. För respektive kurs finns en nätbaserad lärplattform, Canvas med tillgängligt undervisningsmaterial. En förutsättning för dina studier är en dator med headset och webb- kamera samt god internetuppkoppling. Distansutbildning ger möjligheter till flexibelt lärande, men ställer samtidigt krav på att du planerar och organiserar dina studier. I utbildningen ingår obligatoriska campus-veckor på universitetet i Luleå vid 3-4 tillfällen per termin, där varje tillfälle omfattar 5 dagar. Vissa kursdelar kan komma att ges på engelska. Utbildningen ges med studietakten 100% vilket motsvarar 40 timmars studievecka.

Var kan jag jobba?

De vanligaste arbetsgivarna är sjukvårdsregioner eller privata vårdgivare. Behovet av röntgensjuksköterskor är stort i hela Sverige och kommer att öka på många håll under de närmaste åren, bland annat på grund av stora pensionsavgångar. Röntgensjuksköterskor efterfrågas också utomlands, vilket innebär att det finns goda möjligheter att arbeta i andra länder efter varierande kompletterande utbildning, beroende på vilket land arbetet gäller.

Anmälan
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Luleå, Distans, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.3 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83016
2022-10-17
40
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Katarina Leijon-Sundqvist

Katarina Leijon-Sundqvist, Universitetslektor, Utbildningsledare Röntgensjuksköterskeprogrammet

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492996