Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Sjukgymnast

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

I sjukgymnastexamen är sjukgymnastik huvudområde. Det omfattar kunskaper om människan i rörelse utifrån aspekter som hälsa, ålder och de störningar av rörelsefunktionen som kan orsakas av sjukdom och skada.

Ämnet sjukgymnastik omfattar 135 högskolepoäng. Av kurserna inom sjukgymnastik utgörs 27 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesfördjupning i sjukgymnastik studeras i valbara kurser på 15 högskolepoäng och genom ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Övriga ämnen som ingår i utbildningen är anatomi, fysiologi, medicinsk vetenskap, psykologi, arbetsvetenskap samt vårdpedagogik.

För tillträde till kurs för examensarbete samt kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning ska angivna förskunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till dessa kurser säkerställs av kursgivande institution.

Studenter antagna till utbildningen och som uppfyller examenskraven har rätt att välja Sjukgymnast- eller Fysioterapeutexamen.

Examen uppfyller även examenskraven för kandidatexamen, huvudområde sjukgymnastik.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15).
Eller:
Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)
Alternativt:
Idrott och hälsa 1/Id A kan ersättas av flerårig och mångsidigt idrottsutövande (ska styrkas med intyg från förening/klubb)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Sjukgymnastik: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0058H Sjukgymnastik, fysisk träning och kapacitet 7,5 Grundnivå
S0068H Sjukgymnastik: Ämne, profession och rörelse 7,5 Grundnivå
S0074H Sjukgymnastik: Hälsofrämjande arbetssätt 7,5 Grundnivå
S0079H Fysioterapi: Kliniska kunskaper och framtidens arbetssätt 15,0 Grundnivå
S0080H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion I 15,0 Grundnivå
S0081H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion II 15,0 Grundnivå
S0082H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion III 7,5 Grundnivå
S0087H Fysioterapi: Grundläggande kliniska kunskaper I 15,0 Grundnivå
S0089H Fysioterapi: Människan och arbetslivet 7,5 Grundnivå
S0090H Fysioterapi: Examensarbete 15,0 Grundnivå
S0094H Fysioterapi: Vetenskaplig metod, ämnes- och professionsutveckling 7,5 Grundnivå

Sjukgymnastik: Val inom obligatoriska kurser: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0077H Fysioterapi: Hälsofrämjande perspektiv från individ till samhälle 7,5 Grundnivå Valbar
S0078H Fysioterapi: Hälsofrämjande perspektiv från individ till samhälle med tillämpning 15,0 Grundnivå Valbar
S0092H Fysioterapi: Klinisk utbildning 15,0 Grundnivå Valbar
S0093H Fysioterapi: Grundläggande akupunktur 7,5 Grundnivå Valbar
S0095H Fysioterapi: Ortopedisk manuell terapi 15,0 Grundnivå Valbar

Medicinsk vetenskap: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0024H Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi 1 med inriktning mot sjukgymnastik 7,5 Grundnivå
M0025H Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi 2 med inriktning mot sjukgymnastik 7,5 Grundnivå
M0035H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot sjukgymnastik 1 7,5 Grundnivå
M0036H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot sjukgymnastik 2 7,5 Grundnivå

Beteendevetenskap: Beteendevetenskap: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0062H Beteendevetenskap med inriktning sjukgymnastik I 7,5 Grundnivå
S0088H Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi II 7,5 Grundnivå