Hoppa till innehållet
ssk

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om sjuksköterskeprogrammet.

Jag vill läsa på distans. När börjar distansutbildningen?

Det är intag till sjuksköterskeprogrammet höst och vår. Om du vill läsa på distans så ska du välja att ansöka till den utbildning som börjar på vårterminen.

Vad innebär det att studera på distans?

Distansutbildningar ger dig ökad frihet och flexibilitet att lägga upp dina studier på ett sätt som passar dig, samtidigt som det krävs ett större egenansvar för planering och genomförande av dina studier. Du kommer att bedriva största delen av dina studier på hemorten, med ungefär fyra sammankomster per termin på campus. På plats på campus bedrivs färdighetsträning, det vill säga det som inte är möjligt via distansöverbryggande teknik. Under studieveckorna på hemorten har du kontakt med lärare och studiekamrater via distansöverbryggande teknik. I programmet ingår en hel del som är schemalagt (föreläsningar, seminarium osv.) som du kan delta i hemifrån via din dator. Varje kurs har ett eget virtuellt kursrum i lärplattformen Canvas.

Hur ofta är det obligatoriska träffar på campus för distansstudenter?

Det är obligatoriska sammankomster på campus cirak fyra gånger per termin. Varje sammankomst omfattar ett fåtal eller några dagar. Antalet sammankomster och antal dagar varierar beroende på kursens längd, aktuellt ämne och innehåll. Vissa terminer är det färre träffar på campus.

Vad är verksamhetsförlagd utbildning, VFU?

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, innebär att du som student genomför delar av din utbildning inom olika verksamhetsområden som är viktiga för din kommande yrkesprofession. Syftet med VFU är att du som student får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet.

I vilka terminer är det verksamhetsförlagd utbildning, VFU?

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i samtliga sex terminer (termin 1-6).

Kan jag ansöka om att tillgodoräkna mig tidigare kurser?

Studenter som är antagna till, och bedriver studier vid Luleå tekniska universitet har möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna tidigare studier inom ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Här finns mer information.

Jag har börjat sjuksköterskeprogrammet på ett annat lärosäte och läst en eller flera terminer där. Kan jag byta till Luleå tekniska universitet och läsa klart min utbildning?

Luleå tekniska universitet har tyvärr inte möjlighet att erbjuda plats för studenter som önskar byta lärosäte/studieort. All antagning sker via www.antagning.se. Om du blir antagen genom www.antagning.se till Luleå tekniska universitet finns möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier men kursernas innehåll kan variera och det finns risk att kurserna inte överensstämmer i sådan grad att tillgodoräknande kan beviljas full ut, därmed kan den totala utbildningstiden förlängas. Plats direkt på lämplig termin kan inte garanteras utan du kan få vänta någon termin på att få påbörja dina studier.

Jag läser på distans. Kan jag göra verksamhetsförlagd utbildning, VFU, utanför Norrbotten?

Utbildningen har avtal för VFU-platser i Norrbotten. Du som läser på distans har möjlighet att ansöka om placering utanför Norrbotten, VFU-plats erbjuds i mån av utrymme till studenter från andra lärosäten, men VFU-plats utanför Norrbotten kan inte garanteras. Här finns mer information.

Jag skulle vilja studera på deltid. Är det möjligt att läsa sjuksköterskeprogrammet på deltid?

Sjuksköterskeprogrammet ges på helfart (100%) och det innebär heltidsstudier. Möjlighet till deltidsstudier kan inte erbjudas.

Jag vill kombinera mina studier på sjuksköterskeprogrammet med att arbete. Är det möjligt?

Sjuksköterskeprogrammet ges på helfart (100%) och det innebär heltidsstudier. Studierna är tidskrävande och du bör räkna med cirka 40 timmars studievecka och ibland kan det krävas mer tid.

Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg, Biträdande professor, Excellent lärare

Telefon: 0920-493856
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik