Sjuksköterska

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
För dig som vill arbeta med människors och deras hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till ett intressant yrke. Sjuksköterskeyrket är ett av samhällets stora framtidsyrken och du har som sjuksköterska många karriärvägar.

Vid Luleå tekniska universitet kan du välja mellan att studera reguljärt (höstantagning) eller på distans (vårantagning). För distansutbildningen ingår fyra till fem träffar om 1-5 dagar per termin på campus i Luleå. När du uppfyllt kraven i samtliga kurser som ingår i sjuksköterskeprogrammet erhåller du sjuksköterskeexamen. Utbildningen uppfyller även kraven för kandidatexamen i omvårdnad. Efter avslutad grundutbildning har du möjlighet att studera vidare inom olika specialistutbildningar, eller läsa en master i omvårdnad som kan följas upp med utbildning på forskarnivå.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till sjuksköterska omfattar 180 högskolepoäng, motsvarande tre års heltidsstudier. Huvudämnet för dina studier är Omvårdnad, med stödämnena Medicinsk vetenskap och Beteendevetenskap. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa människan att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. Utbildningen innebär teoretiska och praktiska moment/ kurser samt omfattar simuleringar. Vidare ingår verksamhetsförlagd utbildningen som bedrivs i samarbete med kommuner och landsting. I de verksamhetsförlagda kurserna är du garanterad en plats inom Norrbottens län, men om du läser på distans kan möjlighet finnas att bedriva den verksamhetsförlagda utbildningen på andra orter i Sverige. Möjligheter till att genoföra verksamhetsförlagda utbildning utomlands finns. Sjuksköterskeprogrammet på Luleå tekniska universitet är anslutet till Nationell klinisk slutexamination, och prövar om den kliniska kompetens som krävs för att arbeta som nyexaminerad sjuksköterska efter genomgången grundutbildning har uppnåtts. Kurser på engelska kan förekomma.

Var kan jag jobba?

Sjuksköterskor har ett intressant och omväxlande yrke som ger många valmöjligheter och olika karriärvägar. Professionen utvecklas ständigt i takt med samhällets efterfrågan av kompetens. Du kan arbeta inom landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet, och inom olika specialiteter.

 

Anmälan
Luleå, Distans, Våren 2018

Startdatum 2018-01-15, v.03 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-82764
2017-10-16
100
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Eller:

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Alternativt:

NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg, Universitetslektor, Utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493856