Sjuksköterska

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanande yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val. Sjuksköterskeyrket är ett av samhällets stora framtidsyrken med många karriärvägar. Omvårdnad är kärnan i sjuksköterskors arbete, arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar.

Vid Luleå tekniska universitet kan du välja mellan att studera reguljärt (höstantagning) eller på distans (vårantagning). För distansutbildningen ingår fyra till fem träffar om 1-5 dagar per termin på campus i Luleå. När du uppfyllt kraven i samtliga kurser som ingår i sjuksköterskeprogrammet erhåller du sjuksköterskeexamen. Utbildningen uppfyller även kraven för kandidatexamen i omvårdnad. Efter avslutad grundutbildning har du möjlighet att studera vidare inom olika specialistutbildningar, eller läsa en master i omvårdnad som kan följas upp med utbildning på forskarnivå.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till sjuksköterska omfattar 180 högskolepoäng, motsvarande tre års heltidsstudier. Huvudämnet för dina studier är omvårdnad. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa människan att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. Övriga kunskapsområden som ingår är medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Kunskaper inom dessa områden i kombination med omvårdnad är en förutsättning för att kunna utöva yrket. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL), som är ett samlingsbegrepp för pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv, ingår i ett flertal kurser. Cirka hälften av utbildningen är VIL, som utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), färdighetsträning, laborationer och simulering. En omfattande del av VIL utgörs av VFU, som bedrivs i samarbete med kommuner och regionen. I VFU-kurser garanteras en plats inom Norrbottens län, men för studenter som läser på distans kan det finnas möjlighet att göra sin VFU på andra orter i Sverige. Möjligheter att genomföra VFU utomlands finns. Kurser på engelska kan förekomma. Sjuksköterskeprogrammet på Luleå tekniska universitet är anslutet till Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE), som prövar om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska.

Var kan jag jobba?

Sjuksköterskor har ett ansvarsfullt och omväxlande yrke med en mängd olika valmöjligheter och karriärvägar. Professionen utvecklas ständigt i takt med samhällets efterfrågan av kompetens. Du kan arbeta inom många verksamhetsområden, region/landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god liksom möjligheterna att jobba internationellt.

Anmälan
Luleå, Distans, Våren 2019

Startdatum 2019-01-21, v.04 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-82771
2018-10-15
100
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Eller:

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Alternativt:

NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg, Biträdande professor, Utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493856