Hoppa till innehållet

Sjuksköterska

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanande yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val. Sjuksköterskeyrket är ett av samhällets stora framtidsyrken med många valmöjligheter och karriärvägar. Sjuksköterskor ansvarar för att ge människor i livets alla skeden god omvårdnad.

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet leder till sjuksköterskeexamen. Utbildningen uppfyller kraven för kandidatexamen i omvårdnad. Du kan välja mellan att studera reguljärt (höstantagning) eller på distans (vårantagning). Distansstudier innebär helfartsstudier med några obligatoriska sammankomster per termin på campus i Luleå. Vardera sammankomst omfattar ett fåtal eller några dagar. Efter avslutad grundutbildning har du möjlighet att studera vidare inom olika specialistutbildningar som kan följas upp med utbildning på forskarnivå.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till sjuksköterska omfattar 180 högskolepoäng, motsvarande tre års heltidsstudier. Huvudämnet för dina studier är omvårdnad. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa människan att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. Det andra ämnet som ingår är medicinsk vetenskap, där ges en fördjupning i anatomi, fysiologi, mikrobiologi, immunologi, farmakologi, läkemedelsberäkning, läkemedelshantering, vårdhygien och sjukdomslära. Kurser i omvårdnad och medicinsk vetenskap ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Även beteendevetenskap, pedagogik och folkhälsa ingår i utbildningen och i kombination med omvårdnad och medicinsk vetenskap är dessa områden en förutsättning för att kunna utöva yrket. Andra viktiga områden att ha kunskap om som ingår i utbildningen är etik, forskning och utveckling, samt ledarskap.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL), är ett samlingsbegrepp för pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv, och ingår i ett flertal kurser. Cirka hälften av utbildningen är VIL, som utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), färdighetsträning, seminarier, laborationer och simulering. En omfattande del av VIL utgörs av VFU, som bedrivs i samarbete med kommuner och regionen. I VFU-kurser garanteras en plats inom Norrbottens län, för studenter som läser på distans kan det finnas möjlighet att göra sin VFU på andra orter i Sverige. Möjligheter att genomföra VFU utomlands finns. Kurser på engelska kan förekomma. Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet är anslutet till Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE), som prövar om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska.

Var kan jag jobba?

Professionen utvecklas ständigt i takt med samhällets efterfrågan av kompetens. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är väldigt skiftande beroende på var du väljer att arbeta. Du kan arbeta inom många verksamhetsområden, region/landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god liksom möjligheterna att jobba internationellt.

Anmälan
Sjuksköterska
Luleå, Distans, Våren 2020

Startdatum 2020-01-20, v.04 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 5
4-5 träffar/termin. Varje träff omfattar 1-5 dagar. Tillgång till egen dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade krävs. Internetanslutning (minst 0,5 Mbps), samt tillgång till headset med mikrofon och webbkamera behövs.
LTU-82781
2019-10-15
100
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Eller:

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Alternativt:

NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg, Biträdande professor, Utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493856
Rum: S302 - Luleå»