Hoppa till innehållet

Sjuksköterska

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanade yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val. Det är ett omväxlande yrke med en mängd olika valmöjligheter och karriärvägar. Sjuksköterskor har det övergripande ansvaret för att ge människor i livets alla skeden god omvårdnad.

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Du kan välja mellan campusstudier (höstantagning) eller att studera på distans (vårantagning). Distansstudier innebär helfartsstudier med några obligatoriska sammankomster om 5 dagar per termin på campus i Luleå.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till sjuksköterska omfattar 180 högskolepoäng, motsvarande tre års heltidsstudier. Huvudområdet för dina studier är omvårdnad, vilket omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa människan att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. Utöver omvårdnad studeras medicinsk vetenskap, där det ges en fördjupning i anatomi, fysiologi, mikrobiologi, immunologi, farmakologi, läkemedelsberäkning, läkemedelshantering, vårdhygien och sjukdomslära. Kurser i omvårdnad och medicinsk vetenskap ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. I flertalet kurser integreras omvårdnad och medicinsk vetenskap, både i teori och i praktik, detta för att utveckla färdighet och förmåga  att tillämpa kunskaper som den professionella sjuksköterskan måste ha. Även beteendevetenskap, pedagogik och folkhälsa ingår i utbildningen. I kombination med omvårdnad och medicinsk vetenskap är dessa områden en förutsättning för att kunna utöva yrket. Andra viktiga områden som ingår i sjuksköterskans kompetens är etik, forskning och utveckling, samt ledarskap.

Ungefär hälften av utbildningen är Verksamhetsintegrerat lärande (VIL), som utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), färdighetsträning, seminarier, laborationer och simulering. I samtliga terminer ingår VFU, som bedrivs i samarbete med kommuner och regionen. Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i Norrbotten. I övriga Sverige kan VFU-platser eventuellt erbjudas i mån av utrymme. Det innebär att du måste vara flexibel och beredd att göra den delen av utbildningen på annan ort än din hemort.

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet är anslutet till Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE), som prövar om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs av en nyexaminerad sjuksköterska. Efter godkänd utbildning kan du ansöka om yrkesexamen till sjuksköterska som ger behörighet för att söka legitimation. Utbildningen uppfyller även kraven för kandidatexamen i omvårdnad. 

Var kan jag jobba?

Professionen utvecklas ständigt i takt med samhällets efterfrågan av kompetens. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är väldigt skiftande beroende på var du väljer att arbeta. Du kan arbeta inom många verksamhetsområden, region/landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god liksom möjligheterna att jobba internationellt.

Anmälan
Sjuksköterska
Luleå, Distans, Våren 2021

Startdatum 2021-01-18, v.03 2021
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 5
4-5 träffar/termin. Varje träff omfattar 1-5 dagar. Tillgång till egen dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade krävs. Internetanslutning (minst 0,5 Mbps), samt tillgång till headset med mikrofon och webbkamera behövs.
LTU-82788
2020-10-15
100
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Eller:

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Alternativt:

NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ingela Jobe

Ingela Jobe, Universitetslektor, Utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493083
Rum: S314 - Luleå»
Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg, Biträdande professor, Utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493856
Rum: S302 - Luleå»