Hoppa till innehållet
Foto: Åsa Engström
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Publicerad: 2 april 2013

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en betydande del av sjuksköterskeprogrammet och det innebär att du som student genomför delar av din utbildning inom olika verksamhetsområden som är viktiga för din kommande yrkesprofession.

Syftet med VFU är att du som studenter ska tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet mot sjuksköterska.

Institutionen hälsa, lärande och teknik (HLT) har tecknat avtal med Region Norrbotten och samtliga kommuner i länet avseende VFU-platser för sjuksköterskeprogrammet. För VFU-placering utanför Norrbotten kan förfrågan göras, men inga VFU-platser kan garanteras. Det är samordnarna i respektive region som ser över om de kan erbjuda platser till externa studenter.