Hoppa till innehållet

Studenter avtackas under Islossningen

Publicerad: 27 januari 2016

I januari hölls den årliga Islossningen där studenter som tagit sin examen avtackas. Under kvällen delades brosch, diplom, stipendier och priser ut till studenter från programmen röntgensjuksköterska, fysioterapeut och sjuksköterska.

Till kvällen samlades 68 studenter och 300 gäster för att ta del av ceremonin. Det inledande talet hölls av prorektor Erik Höglund som sedan lämnade över till Carl Johan Granqvist, kårordförande för Luleå studentkår.

Johan Kruse, utbildningsledare för röntgensjuksköterskeprogrammet, Lars Nyberg, ämnesföreträdare i fysioterapi, och Malin Olsson, utbildningsledare för sjuksköterskeprogrammet, höll sedan tacktal till sina respektive studenter.

Priser för bästa examensarbete

Från programmet för röntgensjuksköterska gick priset för bästa examensarbete till Ewa-Marie Lindgren och Maria Rotstedt, som skrivit arbetet ”Faktorer som påverkar genomförandet av traumaundersökningar med datortomografi – En allmän litteraturstudie”.

Motivering:
 "Ett välskrivet examensarbete där författarna har visat prov på stor självständighet och en god förmåga att ta till sig av den feedback som de fått under hela skrivprocessen. De har åstadkommit ett examensarbete som har en tydlig klinisk tillämpning inom ett område som saknar liknade litteraturgenomgångar. Examenarbetet har därför goda förutsättningar att få betydelse för såväl kollegor som de som genomgår datortomografier i samband med allvarliga olyckshändelser."

Linnea Dahlin och Linnéa Engqvist, studenter från fysioterapeutprogrammet, fick priset för arbetet ”Ohälsosamt hälsobeteende bland unga vuxna - En enkätstudie.

Motivering:
För ett väl genomfört arbete på en hög akademisk nivå inom ett aktuellt ämne i samhällsdebatten och ur ett tydligt fysioterapeutiskt perspektiv.

Åsa Hagkvist och Bellami Maier Chávez från sjuksköterskeprogrammet skrev examensarbetet "Kvinnors upplevelser av att leva med äggstockscancer".

Motivering:
Arbetet är väl genomfört och tydligt förankrat i forskning kring omvårdnad. Det beskriver en problematik som är viktig i omvårdnadsarbetet. 

Utdelning av stipendier

Universitetsadjunkt Örjan Lestander delade även ut ett stipendium ur Boel Nordenströms minnesfond till bästa sjuksköterskestudent. Priset gick till Nils-Ola Ripfjäll, som blivit utsedd av studenterna till den bästa studiekamraten.

Universitetsadjunkt Carina Lomgren delade ut ett stipendium ur Gustav Janssons minnesfond till den bästa sjuksköterskestudenten utsedd av lärarna på programmet. Henrika Sandlund fick ta emot stipendiet på scenen.

Taggar