Studenters konferens i omvårdnad fullsatt

Publicerad: 13 april 2015

Varje termin hålls en konferens då alla sjuksköterskestudenterna i termin sex presenterar sina examensarbeten. Till konferensen bjuds lärare, studenter, kliniskt verksamma sjuksköterskor, forskare och utbildningsenheten på NLL in för att lyssna och diskutera.

Sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad var välbesökt av studenter, lärare och sjuksköterskor. Konferensen inleddes i sal D2222 som var mer än fullsatt.

Universitetslektor Birgitta Lindberg och utbildingsledare Malin Olsson inledde med betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt i professionen som sjuksköterska och om betydelsen av att använda sig av kunskapen från kandidatexamensarbetena i omvårdnad.

Därefter påbörjade de 51 sjuksköterskestudenterna sina presentationer av sina examensarbeten i parallella seminarium. Moderatorer var Birgitta Lindberg, Malin OLsson, Örjan Lestander, Anna Nygren Zotterman och Eva Karlsson.

Arrangör avdelningen för omvårdnad, institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Text och foto: Åsa Engström.