Hoppa till innehållet

Utmärkelser till studenter vid Islossningen

Publicerad: 1 juni 2015

Ett antal sjuksköterskestudenter uppmärksammades på avslutningsceremonin vid lördagens Islossning. Isabella Alexis O´Rourke och Therese Söderberg tilldelades priset för bästa examensarbete i sjuksköterskeprogrammet.

Motiveringen till utnämningen är formulerad av Stefan Sävenstedt, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Isabella Alexis O'Rourke och Therese Söderberg har under våren 2015 med stort engagemang och tydligt intresse arbetat med att genomföra ett examensarbete/kandidatuppsats med titeln- Sjuksköterskans ledarskap och dess påverkan på omvårdnad. En litteraturöversikt.

Synliggör förbättringar inom omvårdnad

Examensarbetet är en litteraturstudie med fokus på ett mycket aktuellt område. Det tema som studenterna valt att lyfta fram har stor betydelse för hur omvårdnad och vård utformas, så att patienter och närståendes behov kan tillgodoses. Det är välskrivet, mycket självständigt genomfört och kritiskt reflekterande. Uppsatsen håller en god vetenskaplig nivå. Litteraturstudien synliggör behov av förbättringar inom området för den praktiska verksamheten.

Övriga utnämningar

Stipendiet Boel Nordenström minnesfond gick till Ann-Helen Fredricksson. Klasskamraterna har utsett Ann-Helen Fredricksson till stipendiet för hennes intresse för yrket som sjuksköterska och för att hon är en god kamrat.

Stipendiet Gustav Janssons minnesfond, som utsetts av lärarkollegiet vid sjuksköterskeprogrammet, gick till Johan Hortlund. Lärarkollegiet på sjuksköterskeprogrammet hade utsett Johan Hortlund till detta stipendium för att han har en särskilt fallenhet för den personliga omvårdnaden.

Studenter avtackas

Rektor Johan Starte och kårordförande Isak Utsi inledningstalade och snapsakademin underhöll medan ceremoniledare Åsa Hugosson höll i logistiken för dagens fyra avtackningsomgångar.

Sjuksköterskestudenterna avtackades i den fjärde och sista omgången av Islossning tillsammans med studenter från rättsvetenskap och fastighetsmäklarprogrammet.

Utbildningsledare Malin Olsson höll tal till de blivande sjuksköterskorna och universitetsadjunkterna Gunilla Johansson och Malin Henriksson delade ut stipendierna.  Diplom, LTU-nål samt sjuksköterskebrosch delades ut till de 50 sjuksköterskestudenterna.

Text: Åsa Engström