Läsordning
Sjuksköterska

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2018
vårterminen 2019
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 2

höstterminen 2019
vårterminen 2020
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Vård och omvårdnad av äldre
Ny kurs
7,5 Hp
Omvårdnad: Vetenskaplig metod II
Ny kurs
7,5 Hp
Vård och omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd

Årskurs 4, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Omvårdnad: Examensarbete
Ny kurs
15 Hp
Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa behov