Hoppa till innehållet

Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Som specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre främjar du hälsa samt förebygger sjukdomskomplikationer. Du bedömer komplexa behov samt genomför och utvärderar omvårdnadsinsatser. Du ger förutsättningar för en livslång utveckling och värdighet i åldrandet.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre utbildar dig för att kunna arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård med äldre. Programmets kurser har ett tydligt fokus på omvårdnad av äldre och innehåller personcentrerad vård, palliativ och geriatrisk omvårdnad, vetenskapliga metoder och självständigt arbete samt organisation, ledning och utveckling. Specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av äldre ger dig den kompetens som krävs för att ge äldre personer en god vård av hög kvalitet inom kommunal-, primär- och sjukhusvård.

Utbildningens innehåll

Programmet med inriktning mot vård av äldre omfattar 60 högskolepoäng (hp) och uppfyller krav för magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad, samt ger grundläggande behörighet för forskarutbildning. Programmet består av teoretiska kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och verksamhetsintegrerat lärande. Huvudområdet är omvårdnad som omfattar 45 hp på avancerad nivå, varav examensarbetet utgör 15 hp samt 15 hp som utgörs av medicinsk vetenskap. Samtliga kurser inom programmet är på avancerad nivå. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav för antagning.

Programmet på 60 hp genomförs under totalt 3,5 terminer. Termin 1, 2 och 3 bedrivs som halvtidsstudier och termin 4 läsperiod 1, som innefattar VFU, genomförs som heltidsstudier.Under tiden du läser programmet finns möjlighet att även läsa kurser med fokus på sjukdomslära, farmakologi och förskrivningsrätt omfattande totalt 15 hp. För dig som väljer att läsa dessa kurser så genomförs de som halvtidsstudier under termin 3. Specialistsjuksköterskeexamen i kombination med dessa kurser uppfyller kraven för Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Distansutbildning
Programmet har nationellt intag och genomförs på distans. Studierna bedrivs individuellt och i studiegrupper, med stöd av distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. Under programmet genomförs totalt två till tre studieveckor på campus där du förväntas närvara i Luleå.

Inför varje kurs får du tillträde till ett kursrum i lärplattformen Canvas med information om kursens innehåll, studieuppgifter och examinationer. Lärandet sker huvudsakligen genom egna studier och föreläsningar som bearbetas i kommunikation mellan studenter och lärare via videokommunikation i Zoom samt administreras via Canvas. För att studera på distans behöver du dator med Internetuppkoppling, webbkamera och headset med mikrofon. Att studera på distans ger möjligheter till mer flexibla studier men ställer krav på ansvar att självständigt planera och genomföra dina studier.

Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i norra regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser erbjudas i mån av tillgång. Det innebär att du kan behöva göra den delen av utbildningen på annan ort än din hemort. 

Var kan jag jobba?

Som specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot vård av äldre är dina kunskaper unika i omvårdnaden av äldre personer. Du ansvarar för omvårdnaden av äldre människor och kan arbeta inom flera olika verksamheter, till exempel mottagningsverksamhet, geriatrisk vård på sjukhus, vård av äldre i hemsjukvård samt kommunal äldrevård.

Anmälan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre
Luleå, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 50%
Svenska
LTU-93569
2023-03-15
20
Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;

- svensk legitimation som sjuksköterska

- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp eller motsvarande

- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Inom respektive urvalsgrupp rangordnas platserna efter avklarade högskolepoäng. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yrkeslivserfarenhet bifogas anmälan.

  • Akademiska: 100%
Anmälan öppnar 2023-02-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Melander

Catharina Melander, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska samt vård av äldre

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493469