Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Som specialistsjuksköterska mot vård av äldre främjar du hälsa samt förebygger sjukdomskomplikationer. Du ger förutsättningar för en livslång utveckling och värdighet i åldrandet. Du bedömer komplexa behov av vård och rehabilitering hos äldre. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav.
Varje kurs integrerar teoretisk och praktisk kunskap. Huvudområdet är omvårdnad och i utbildningen ingår även stödämnet medicinsk vetenskap. Studierna bedrivs som flexibel nätbaserad utbildning och på halvfart.

Utbildningens innehåll

Utbildningen genomförs som ett nationellt nätburet program i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet, Sophiahemmets högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet. De sex lärosätena har en gemensam virituell utbildningsmiljö för att skapa optimala förutsättningar för lärande och nätverkande. Distansutbildning ger dig stor frihet att självständigt planera och genomföra studierna. Det ger dig även möjlighet till aktivt sökande efter kunskap, självständigt lärande och att arbeta i grupp.

Var kan jag jobba?

Som specialistutbildad sjuksköterska med inriktning vård av äldre är dina kunskaper unika i omvårdnaden av äldre. Ditt främsta arbetsområde är geriatrisk vård på sjukhus, vård av äldre i hemsjukvård samt kommunal äldrevård.

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär