Hoppa till innehållet

Äldre kan ha annorlunda symtom

Publicerad: 11 april 2012

Kerstin Rahkola jobbar på strokeenheten på Sunderby sjukhus i Luleå och där arbetar hon med rehabilitering av strokepatienter och äldre patienter. Hon anser att hon fått stor fördel att av ha gått specialistutbildningen vård av äldre.
- De har ofta en helt annan symtom än yngre patienter. Oavsett var man jobbar inom vården så kommer man mycket i kontakt med äldre sjuka människor.

Kerstin gick ut specialistutbildningen 2010 och hade tidigare jobbat som sjuksköterska med strokepatienter sedan 2003. Hon tycker att vidareutbildningen har gett väldigt mycket och ofta får hon dela med sig av sina kunskaper till dem som inte gått utbildningen.

Förvirring kan bero på smärta

Det som hon fått mycket nytta av är konkreta tips som till exempel att äldre kan ha andra symtom på läkemedel, hur lunginflammation ter sig och att depression inte är att förväxla med demens. Eller hur viktigt det är att kontrollera om patienten har nedsatt syn eller hörsel för att inte göra en felbedömning.
- Det finns mycket som är annorlunda på en äldre människa. Förvirring kan ha smärta som underliggande orsak och allt det här finns inte tid att lära sig i grundutbildningen. Det är enormt mycket från utbildningen som jag får användning av i jobbet.

Vidareutbildning på halvfart

Efter vidareutbildningen fortsatte Kerstin på samma jobb som hon hade tidigare och även personal från andra avdelningar har vidareutbilda sig mot vård av äldre. Allt fler inom vården verkar förstå vikten av att skaffa sig den kunskapen och ofta ser hon platsannonser till äldreboenden där vidare kunskaper om vård av äldre krävs.

Att studierna bedrivs som flexibel nätbaserad utbildning och på halvfart gjorde det möjligt för Kerstin att jobba samtidigt som hon studerade.
- Det är tufft, men det går. Utbildningen var jättebra och jobbar man med äldre, och framför allt om man arbetar på ett äldreboende, tycker jag absolut att man ska ha gått utbildningen. Grundutbildningen täcker inte de saker som är viktiga att veta när man jobbar med äldre människor, avslutar Kerstin Rahkola.