Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet med inriktning mot äldrevård omfattar 60 högskolepoäng och består av teoretiska kurser med praktiska inslag. Huvudområdet är omvårdnad med 52,5 högskolepoäng, varav 37,5 hp med inriktning mot äldrevård inklusive 15 hp examensarbete. Kurser på avancerad nivå ingår i utbildningen med minst 45 högskolepoäng. Utbildningen uppfyller krav för magisterexamen, huvudområde omvårdnad och ger grundläggande behörighet för forskarutbildning.

Utbildningen genomförs som ett nationellt nätburet program i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet, Sophiahemmets högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet. Utbildningen organiseras som en distansutbildning och genomförs som halvfartsstudier.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;
- svensk legitimation som sjuksköterska
- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp eller motsvarande
- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Meritvärdering och Urval baseras på yrkeserfarenhet efter examen. Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yle bifogas anmälan

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Omvårdnad: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
O7045H Värdighet och välbefinnande i åldrandet 7,5 Avancerad nivå
O7046H Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet 7,5 Avancerad nivå
O7047H Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet 7,5 Avancerad nivå
O7048H Omvårdnad, Examensarbete inom vård av äldre 15,0 Avancerad nivå
O7049H Palliativ omvårdnad 7,5 Avancerad nivå
O7058H Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad 7,5 Avancerad nivå

Medicinsk vetenskap: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7011H Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad 7,5 Avancerad nivå