Hoppa till innehållet
Monika Kurkkio

"Jag vill skapa delaktighet och engagemang"

Publicerad: 21 september 2017

Monika Kurkkio är lektor i redovisning och styrning vid Luleå tekniska universitet.

Hej Monika, berätta lite om dig själv!

Jag är utbildad till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet och efter min studietid har jag bland annat arbetat som banktjänsteman, redovisningsassistent och handläggare innan jag återvände till universitetet.

I vilka kurser möter studenterna dig?

Jag undervisar främst i kurser inom ämnet redovisning och styrning, som ges både på grundläggande och avancerad nivå. Dessutom undervisar jag också i metodkurser samt handleder examensarbeten. Det innebär att studenter på ekonomprogrammet brukar möta mig i flera kurser under deras utbildning.

Hur är du som lärare?

Studenterna brukar beskriva mig som en engagerad och inspirerande lärare. Det är roligt att undervisa och jag gillar att testa olika pedagogiska upplägg på mina kurser för att skapa delaktighet och engagemang hos studenterna.

Varför är det så roligt att undervisa?

Jag tror främst att det beror på att jag gillar själva ämnet redovisning och styrning. Dessutom tycker jag det är kul att få vara med när studenterna lär sig nya saker.

Vad vill du att studenterna ska få med sig från dina kurser?

För en framtida ekonom är ämneskunskaper i redovisning mycket viktiga, men arbetsgivarna efterfrågar också generiska förmågor och färdigheter. Jag försöker därför skapa moment där studenterna ska kunna analysera och kritiskt reflektera över olika händelser och redovisningssituationer som uppkommer i dagens organisationer.

Varför ska man läsa civilekonomprogrammet vid Luleå tekniska universitet? 

Civilekonomprogrammet ska du läsa om du vill ha en examen på avancerad nivå. Utbildningen är fyraårig och under det fjärde året ges du möjlighet att ytterligare fördjupa dina ämneskunskaper både ur ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Civilekonomprogrammet har genomgått en kvalitetssäkring och endast några utvalda lärosäten i Sverige har rätt att erbjuda denna typ av utbildning och Luleå tekniska universitet är ett av dem!