Hoppa till innehållet
Linda Wårell
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Min stora drivkraft är att få studenterna att förstå ämnet."

Publicerad: 9 september 2020

Linda Wårell är lärare på civilekonomprogrammet. Hon undervisar i tillämpad makroekonomi.

I vilken kurs möter studenterna på civilekonomprogrammet dig?

Jag undervisar i tillämpad makroekonomi. Makroekonomi handlar om landets ekonomi som helhet. Kursen i tillämpad ekonomi fokuserar på hur makroekonomi har tillämpats i svensk politik. Vi går bland annat igenom arbetsmarknadspolitiken och stabiliseringspolitiken. På kursen brukar vi ha gästföreläsare från Riksbanken. Vi läser även lite ekonomisk historia från 1800-talets slut fram till idag. Ett annat kursmoment handlar om ekonomisk tillväxt och vad det är som gör att vissa länder är fattiga medan andra är rika.

Hur försöker du vara som lärare?

Jag försöker visa mitt engagemang, både för ämnet i sig och för att lära ut det. Min stora drivkraft är att få studenterna att förstå ämnet.

Varför är det så roligt att undervisa?

Studentkontakterna. Jag måste även konstant uppdatera mina egna kunskaper om den ekonomiska politiken. Det är lärorikt.

Vad vill du att studenten ska få med sig från dina kurser?

Att de får en förståelse för den ekonomiska politik som förs i Sverige idag och att de kan se den i sitt historiska sammanhang. Att de förstår vissa samband, exempelvis det mellan ränta och inflation.

Varför ska man läsa civilekonomprogrammet?

Det är en utbildning på avancerad nivå som är väl känd i Sverige. Översatt till engelska är det en ettårig master vilket gör den gångbar även internationellt. Den är väldigt bred. Du kan välja nationalekonomi eller tre olika företagsekonomiska inriktningar. Det första året läser alla gemensamt olika ekonomikurser. Då får du en inblick i alla de valbara inriktningarna så att du vet vad du väljer mellan från och med andra året.