"Praktik är bra för ditt CV"

Publicerad: 30 juni 2015

Robin Gustafsson är 27 år och kommer från Örby, 2,5 mil söder om Borås. Han gjorde praktik på PwC som är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning.

Varför valde du PwC och hur gick du tillväga?

– Jag och min klasskompis hade ett möte inplanerat med två revisorer på PwC för att diskutera ett eventuellt samarbete inför examensarbetet och intressanta uppsatsämnen. I samband med detta föreslogs att vi båda skulle söka praktik på företaget. PwC har ett väldigt bra rykte och är bland ”the big four”. Det är alltid meriterande att ha varit på en av världens största byråer.

Vad gjorde du på din praktik?

– Företaget ville att vi praktikanter skulle få en helhetsbild över jobbet på en revisionsbyrå. Arbetsuppgifterna varierade och berörde redovisning, revision och advisory. Jag fick hantera den löpnade bokföringen, vara med på bokslut och göra revisionsarbete för olika uppdrag.

Vad var roligast och mest lärorikt?

–  Att få en bredare och mer ingående kunskap vad revisorsyrket faktiskt går ut på, att få vara med i allt arbete från ax till limpa och se hela flödet. Eftersom jag var i slutet av min utbildning och stod inför yrkesmässiga val och beslut om vilka jobb jag skulle söka, så var detta väldigt värdefullt.

Vilka kunskaper från utbildningen kunde du använda?

– Jag hade nytta av att ha läst olika kurser inom redovisning. Som studenter lär vi oss att se saker med ett granskande och kritiskt öga. Det var en viktig kunskap och erfarenhet som jag använde mycket under praktiken. Just det analytiska arbetet är en viktig del inom revisiorsyrket.

Vad tar du med dig till framtida jobb?

– Jag tror att tiden som praktikant på PwC har gett mig en bra grund och förståelse kring yrket som jag har stor nytta av framöver. Nu har jag fått jobb som revisorsassistent på KPMG.

Varför rekommenderar du andra studenter att göra praktik?

– Framförallt för att se hur saker går till i det framtida yrkeslivet. Om du har en idé om vilken bransch eller vilket yrke du är intresserad av efter dina studier, så är det ett perfekt tillfälle att förbättra ditt CV och bli mer attraktiv för framtida arbetsgivare. Praktikplatsen kan också leda till jobb. Jag ser faktiskt bara fördelar med att göra praktik och jag tycker att alla borde ta chansen om den ges.