Emma Fornstedt

"Praktik breddar ditt nätverk"

Publicerad: 10 september 2015

Emma Fornstedt, 25 år från Täby utanför Stockholm, gjorde praktik på SEB.

Varför valde du att göra praktik på SEB?

– Jag valde SEB för att det är ett stort företag med många möjligheter.

Hur gjorde du för att få din praktikplats?

– Jag drog i alla kontakter jag hade och lyckades få tag på en kontaktperson på SEB. Via honom fick jag sedan en praktikplats.

Vad gjorde du på din praktik?

– Jag arbetade med att stämma av olika institutionella kunders och stiftelsers depåer.

Vad var roligast och mest lärorikt?

– Det var otroligt lärorikt att få vara på en arbetsplats och se hur det funkar på en stor bank som SEB. Sedan tycker jag personligen att det var spännande att arbeta i finansiella miljöer och med finansiella instrument eftersom jag valde att inrikta mig på marknadsföring i min utbildning, vilket är ett helt annat  ämnesområde.

På vilket sätt kunde du använda dina kunskaper från utbildningen under din praktik?

– Först och främst var det bra att jag hade läst finansiell ekonomi eftersom det gav mig koll på begreppen. I övrigt kunde jag använda flera delar i utbildningen för att förstå flödet, organisationen och det huvudsyfte som banken har.

Vad tror du att du kommer kunna ta med dig från praktiken till framtida jobb?

– Att alla arbetsplatser är olika, att vara ödmjuk inför arbetsuppgifter och att vara "på".

Varför rekommenderar du andra studenter att göra praktik?

– För att få in en fot i ett företag. Det är en enorm fördel sen när man ska söka jobb. Jag fick jobb på SEB efter utbildningen och jobbar där idag.  

Något annat du vill berätta?

– Ta chansen att göra praktik. Du får möjlighet att bredda ditt nätverk, dina kunskap och får mer att visa upp på ditt CV. Det var dessutom väldigt roligt att få prova på att jobba med något som man har studerat.