"Praktik ökar dina möjligheter till jobb"

Publicerad: 30 juni 2015

Rickard Niemelä, 28 år från Luleå, gjorde praktik på PwC som är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning.

Varför valde du PwC?

– Jag var tidigt inne på ett yrke inom revision. PwC är störst i branschen både i Luleå och Sverige. Deras goda rykte och position inom branschen gjorde att jag helst ville göra min praktik där.

Hur gjorde du för att få din praktikplats?

– Jag och en klasskamrat hade ett möte med PwC angående vårt examensjobb som vi skulle skriva ett halvår senare. I samband med det fick vi höra att PwC sökte praktikanter från Luleå tekniska universitet och blev uppmanade att söka.

Vad gjorde du på din praktik?

– Jag fick prova på att arbeta på både redovisnings- och revisionsavdelningen. På redovisningsavdelningen fick jag arbeta med löpande bokföring, bokslutsarbeten och att upprätta årsredovisningar. Sedan fick jag även möjligheten att vara på revisionsavdelningen där jag granskade årsredovisningar och närvarade vid några inventeringar. Utöver det fick jag även genomföra en hel del internetbaserade utbildningar för att lära mig mer om redovisning och revision.

Vad var roligast och mest lärorikt?

– Att få prova på hur revision fungerar i verkligheten och vad det innebär i praktiken. Jag rekommenderar alla att söka praktik, i synnerhet på PwC, då jag lärde mig mer om redovisning och revision under min praktik än vad jag gjort på någon annan kurs under utbildningen.

Vilka kunskaper från utbildningen kunde du använda?

– Framförallt hade jag nytta av kunskaperna från de olika kurserna inom redovisning och styrning.

Vad tror du att du kommer kunna ta med dig till framtida jobb?  

– Väldigt mycket. Betydligt större kunskap om vad en revisor gör i praktiken och hur det fungerar på de stora revisionsbyråerna. Jag upplever att de flesta som pluggar ekonomi faktiskt har dålig koll på vad det innebär att jobba som revisor.

Varför rekommenderar du andra studenter att göra praktik?

– Det är lärorikt och du ökar dina möjligheter att få jobb i framtiden. Praktikplatsen medförde att jag blev jag fast anställd på PwC efter min examen.