Läsordning
Civilekonom

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2019
vårterminen 2020
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
7,5 Hp
Schemamodul 4+5+6
7,5 Hp
Schemamodul 1+2+3
7,5 Hp
Schemamodul 4+5+6

Årskurs 2

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
15 Hp
Schemamodul 4+5+6
7,5 Hp
Schemamodul 1+2+3
7,5 Hp
Schemamodul 1+2+3
15 Hp
Schemamodul 3+4/2+3+6
7,5 Hp
Schemamodul 2+5
7,5 Hp
Schemamodul 1+4+5

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Konsumentbeteende
Ny kurs
15 Hp
Kreativ marknadskommunikation
Välj 30 Hp av
30 Hp  
Valfritt utrymme
Ny kurs
15 Hp  
Verksamhetsförlagd utbildning inom ekonomiområdet

Årskurs 4, planerad läsordning

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Corporate Social Responsibility, CSR
Ny kurs
15 Hp
Strategier för digital marknadsföring