Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Teknologie kandidatexamen, huvudområde arkitektur

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För Teknologie kandidatexamen i huvudområde Arkitektur krävs 180 högskolepoäng. Av dessa ska obligatoriska kurser om 105 hp inom huvudområdet Arkitektur inklusive självständigt arbete om minst 15 hp ingå. Därutöver krävs 22,5 hp i matematik. Valfritt utrymme om 52,5 hp varav högst 15 hp på avancerad nivå.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0002B Konstruktionsteknik 7,5 Grundnivå
D0013A Funktion, form och gestaltning 7,5 Grundnivå
D0021A SkissArk I 7,5 Grundnivå
F0002B Urban design 7,5 Grundnivå
K0002B Byggmaterial 7,5 Grundnivå
P0007B Byggprojektledning 7,5 Grundnivå
W0007B CAD & VR 7,5 Grundnivå
X0006B Examensarbete i Arkitektur, kandidat 15,0 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, F0007B eller S0002B

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0007B Teknisk Arkitektur 15,0 Grundnivå
S0002B Framtidens byggande och arkitektur 15,0 Grundnivå Nedlagd

En av följande kurser inom huvudområde, F0008B eller B0001B

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0001B Arkitekturhistoria 7,5 Grundnivå Nedlagd
F0008B Arkitekturhistoria 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, F0012B eller F0001B

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0001B Konceptuell design 7,5 Grundnivå Nedlagd
F0012B Konceptuell design 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, V0015B eller L0010N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
L0010N Hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
V0015B Hållbart byggande 7,5 Grundnivå

Kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0029M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0030M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0031M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Övriga krav

Valfritt utrymme om 52,5 högskolepoäng varav:

högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå