Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie kandidatexamen, huvudområde historia

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i huvudområde historia krävs 180 högskolepoäng. 90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet historia inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng varav; minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H0039N Grupper och maktförskjutningar 7,5 Grundnivå
H0040N Källkritik och historiskt berättande 7,5 Grundnivå
H0041N Världen utvidgas 7,5 Grundnivå
H0042N Demokratisk förändring 7,5 Grundnivå
H0043N Historia, uppsats 15,0 Grundnivå
H0044N Majoritet och minoritet 7,5 Grundnivå
H0046N Människa miljö och teknik 7,5 Grundnivå
H0050N Teoritillämpning inom historia 7,5 Grundnivå
H0051N Metoder för historisk forskning 7,5 Grundnivå
H0052N Kulturarv och historiebruk 7,5 Grundnivå

Samt kurser inom huvudområde, val I

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H0030N Nation, Etnicitet och identitet 7,5 Grundnivå
H0031N Tiden skapar världen 7,5 Grundnivå
H0037N Samhällsförändring från olika perspektiv 15,0 Grundnivå

Eller

Kurser inom huvudområde, val II

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H0007N Svensk och nordisk historia 7,5 Grundnivå
H0019N Historia A, Kulturmöten i samverkan och konflikt: Världen fram till 1700 7,5 Grundnivå
H0021N Historia A, Revolutionernas tidevarv: Världen efter 1700 7,5 Grundnivå
H0025N Historia A, Från bonde- till tjänstesamhälle: Svensk social och ekonomisk historia 7,5 Grundnivå

Eller tidigare kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H0008N Historia A 30,0 Grundnivå Nedlagd
H0009N Historia B 30,0 Grundnivå Nedlagd
H0010N Historia C 30,0 Grundnivå Nedlagd

Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng

Krav för filosofie kandidat

Minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet

Övriga krav

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå