Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie kandidatexamen, huvudområde radiografi

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i huvudområde radiografi krävs 180 högskolepoäng. 90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet radiografi inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng varav; minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter 7,5 Grundnivå
M0055H Radiografi med inriktning mot magnetresonanstomografi 7,5 Grundnivå
M0056H Radiografi med inriktning mot interventionell radiologi 7,5 Grundnivå
M0057H Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen 15,0 Grundnivå
M0063H Examensarbete, Radiografi 15,0 Grundnivå
M0064H Radiografi - Vetenskaplig fördjupning inom radiografi 7,5 Grundnivå
M0083H Radiografi - Nuklearmedicin 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, E0010E eller E0014E

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0010E Radiologi och teknik - Digital bildhantering 7,5 Grundnivå Nedlagd
E0014E Radiografi - Digital bildhantering 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, F0029T eller M0051H

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0029T Radiologi och teknik - Mätapparater 7,5 Grundnivå Nedlagd
M0051H Diagnostiska modaliteter 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, M0041H eller M0054H

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0041H Radiologi och teknik med inriktning mot datortomografi 7,5 Grundnivå
M0054H Radiografi med inriktning mot datortomografi 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng

Övriga krav

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Krav för filosofie kandidat

Minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet