Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie kandidatexamen, huvudområde specialpedagogik

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i huvudområde specialpedagogik krävs 180 högskolepoäng. 90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet specialpedagogik inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng varav; minst 30 högskolepoäng ska vara i andra ämnen än huvudområdet högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0004P Specialpedagogik A, grundkurs 30,0 Grundnivå
S0005P Specialpedagogik B, fortsättningskurs 30,0 Grundnivå
S0014P Specialpedagogik 3 30,0 Grundnivå

Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng

Övriga krav

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå