Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Teknologie kandidatexamen, huvudområde datateknik

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en teknologie kandidatexamen i huvudområde datateknik krävs 180 högskolepoäng. 90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet datateknik inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Utöver det ska 30 högskolepoäng matematik ingå. Valfritt utrymme om 60 högskolepoäng varav; högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0002E Datorkommunikation 7,5 Grundnivå
D0003E Realtidssystem 7,5 Grundnivå
D0009E Introduktion till programmering 7,5 Grundnivå
D0010E Objektorienterad programmering och design 7,5 Grundnivå
D0011E Digitalteknik 7,5 Grundnivå
D0012E Algoritmer och datastrukturer 7,5 Grundnivå
D0013E Mikrodatorteknik 7,5 Grundnivå
D0015E Datateknik och ingenjörsvetenskap 7,5 Grundnivå
M0009M Diskret matematik 7,5 Grundnivå
X0002E Examensarbete i datateknik, teknologie kandidat 15,0 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, D0004E eller D0018E eller D0029E

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0004E Datorsäkerhet och drift 7,5 Grundnivå Nedlagd
D0018E Databasteknik 7,5 Grundnivå
D0029E Dator- och nätverkssäkerhet 7,5 Grundnivå

En av följande kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat, S0001M eller S0008M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå
S0008M Sannolikhetslära och statistik 7,5 Grundnivå

En av följande kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat, M0029M eller M0038M eller M0047M eller M0050M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0029M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0038M Matematik I - Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 Grundnivå

En av följande kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat, M0030M eller M0039M eller M0048M eller M0051M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0030M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0039M Matematik III - Differentialekvationer, komplexa tal och transformteori 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 Grundnivå

En av följande kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat, M0031M eller M0043M eller M0049M eller M0052M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0031M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
M0043M Matematik II - Integralkalkyl och linjär algebra 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
M0052M Differentialekvationer och transformteori 7,5 Grundnivå

Övriga krav

Valfritt utrymme om 60 högskolepoäng varav:

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå