Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Teknologie kandidatexamen, huvudområde Kemiteknik

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För Teknologie kandidatexamen i huvudområde Kemiteknik krävs 180 högskolepoäng. Av dessa ska obligatoriska kurser om 97,5 hp inom huvudområdet Kemiteknik inklusive självständigt arbete om minst 15 hp ingå. Därutöver krävs 22,5 hp i matematik. Valfritt utrymme om 60 hp varav högst 15 hp på avancerad nivå.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0003K Transportprocesser 7,5 Grundnivå
B0004K Enhetsoperationer 7,5 Grundnivå
B0007K Organisk kemi och biokemi 7,5 Grundnivå
K0006K Vattenkemi 7,5 Grundnivå
K0010K Fysikalisk kemi 7,5 Grundnivå
K0011K Oorganisk kemi 7,5 Grundnivå
K0016K Kemiska principer 7,5 Grundnivå
K0024K Hållbar process- och kemiteknik 7,5 Grundnivå
M0001K Fysikaliska separationsmetoder 7,5 Grundnivå
P0006K Högtemperaturprocesser 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, K0023K eller O0039K

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
K0023K Fasta tillståndets kemi och geologi 7,5 Grundnivå
O0039K Geologi 7,5 Grundnivå Nedlagd

En av följande kurser inom huvudområde, T0005K, T0004K, M0002K, M0004K eller T0006K

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0002K Miljöanalys 7,5 Grundnivå
M0004K Ytor och kolloider 7,5 Grundnivå
T0004K Industriell miljö- och processteknik, fortsättningskurs 7,5 Grundnivå Nedlagd
T0005K Framställning av förnybara och fossila produkter samt bränslen 7,5 Grundnivå
T0006K Grundläggande kemisk reaktionsteknik 7,5 Grundnivå
T0007K Kemisk processteknik 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, T0003K eller X0002K

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
T0003K Examensarbete i Kemiteknik 15,0 Grundnivå Nedlagd
X0002K Examensarbete i Industriell miljö- och processteknik, kandidat 15,0 Grundnivå

Kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat 22,5 högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0029M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0030M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0031M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Övriga krav

Valfritt utrymme om 60 högskolepoäng

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå