Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Teknologie kandidatexamen, huvudområde naturresursteknik

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För Teknologie kandidatexamen i huvudområde Naturresursteknik krävs 180 högskolepoäng. Av dessa ska obligatoriska kurser om 97,5hp alternativt 105 hp inom huvudområdet Naturresursteknik inklusive självständigt arbete om minst 15 hp ingå. Därutöver krävs 22,5 hp i matematik. Valfritt utrymme om 60hp alternativt 52,5 hp varav högst 15 hp på avancerad nivå.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
K0016K Kemiska principer 7,5 Grundnivå
L0010N Hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
L0041K Kvartärgeologi 7,5 Grundnivå
O0001K Tillämpad geofysik, grundkurs 7,5 Grundnivå
O0035K Geologi, grundkurs 7,5 Grundnivå
O0036K Mineralogi 7,5 Grundnivå
V0017B Naturliga vattentransportprocesser 7,5 Grundnivå
X0001K Examensarbete i Naturresursteknik, kandidat 15,0 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, O0007K eller V0016B

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
O0007K Strukturgeologi 7,5 Grundnivå
V0016B VA-system 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, O0008K eller A0013B

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0013B Avfallsteknik 7,5 Grundnivå
O0008K Petrologi 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, L0046K eller O0025K

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
L0046K Naturresursteknik 7,5 Grundnivå
O0025K Naturresursteknik 15,0 Grundnivå Nedlagd

En av följande kurser inom huvudområde, L0047K eller L0040K

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
L0040K Geokemi 7,5 Grundnivå Nedlagd
L0047K Miljögeokemi 7,5 Grundnivå

Kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat 22,5 högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0029M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0030M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0031M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Övriga krav

Valfritt utrymme om 60 alternativt 67,5 högskolepoäng beroende på val av kurer inom huvudområde

högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå