Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie kandidatexamen, huvudområde svenska med didaktisk inriktning

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i huvudområde svenska med didaktisk inriktning krävs 180 högskolepoäng. 90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet didaktisk inriktning inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng varav; minst 30 högskolepoäng ska vara i andra ämnen än huvudområdet högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0018S Svenska som andraspråk A 30,0 Grundnivå
S0025S Svenska som andraspråk B 30,0 Grundnivå
S0030S Svenska och lärande C 30,0 Grundnivå

Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng

Krav för filosofie kandidat

Minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet

Övriga krav

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå