Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie magisterexamen huvudområde psykologi, inriktning Human Resource Management

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie magisterexamen i huvudområde psykologi krävs 60 högskolepoäng. 30 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet psykologi inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. För magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
P7015A Krishantering 7,5 Avancerad nivå
P7040A Ledarskapets psykologi 7,5 Avancerad nivå
P7044A Examensarbete i psykologi, inriktning HRM, magister 15,0 Avancerad nivå

Kurser för inriktning Human Resource Management

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E7002N Strategisk ledning 7,5 Avancerad nivå
P7037A Human Resource Management 15,0 Avancerad nivå
P7038A Kommunikation 7,5 Avancerad nivå