Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie magisterexamen, huvudområde statsvetenskap

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie magisterexamen i huvudområde statsvetenskap krävs 60 högskolepoäng. 30 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet statsvetenskap inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. För magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S7001N Examensarbete statsvetenskap, magister 15,0 Avancerad nivå
S7012N Demokrati, policy och ledarskap i Norden och Europa 15,0 Avancerad nivå
S7015N Politisk institutionalism 7,5 Avancerad nivå
S7016N Medborgarskap, demokrati och legitimitet i moderna samhällen 7,5 Avancerad nivå

Valfritt utrymme om 15 högskolepoäng

Övriga krav

högst 15 högskolepoäng på grundnivå