Kurskravslista
Högskoleexamen, huvudområde systemvetenskap

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en högskoleexamen i huvudområde systemvetenskap krävs 120 högskolepoäng.  67,5 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet systemvetenskap inkludernade självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng. Valfritt utrymme om 52,5 högskolepoäng.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområdet

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0004N Databaser I 7,5 Grundnivå
D0005N Databaser II 7,5 Grundnivå
D0006N Objektorienterad analys och design 7,5 Grundnivå
D0007N Objektorienterad programutveckling 7,5 Grundnivå
D0019N Programutveckling med Java 7,5 Grundnivå
D0020N Utveckling av informationssystem 7,5 Grundnivå
D0035N Examensarbete, systemvetenskap högskoleexamen 7,5 Grundnivå
I0005N IT-design från ett systemperspektiv 7,5 Grundnivå
I0006N Design av IT 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 52,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.