Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Teknologie kandidatexamen, huvudområde teknisk fysik och elektroteknik

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en teknologie kandidatexamen i huvudområde Teknisk fysik och elektroteknik krävs 180 högskolepoäng. 120/127,5 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet Teknisk fysik och elektroteknik inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Utöver det ska 30 högskolepoäng i matematik ingå. Valfritt utrymme om 22,5/30 högskolepoäng varav; högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0003E Elkretsteori 7,5 Grundnivå
E0007E Elektronik 7,5 Grundnivå
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
F0005T Fysik 2 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
F0047T Kvantfysik 7,5 Grundnivå
F0048T Optik och fotonik 7,5 Grundnivå
X0003E Examensarbete i teknisk fysik och elektroteknik, teknologie kandidat 15,0 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområdet D0017E eller D0009E

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0009E Introduktion till programmering 7,5 Grundnivå
D0017E Introduktion till programmering för ingenjörer 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområdet F0007T eller F0056T

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0007T Elektromagnetisk fältteori 7,5 Grundnivå
F0056T Elektromagnetisk fältteori och elektromekaniska system 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområdet F0008T eller F0055T

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0008T Mekanik II 7,5 Grundnivå
F0055T Mekanik II Ry 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområdet F0030T eller F0059T eller ?0ZZZE

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0033E Maskininlärning och mönsterigenkänning 7,5 Grundnivå
F0030T Kontinuumsmekanik 7,5 Grundnivå
F0059T Teknisk mekanik 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområdet R0002E eller R0004E eller R0005E

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
R0002E Modellbygge och reglering 7,5 Grundnivå
R0004E Modellering och reglering 7,5 Grundnivå
R0005E Mät- och reglerteknik 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområdet S0008M eller S0001M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå
S0008M Sannolikhetslära och statistik 7,5 Grundnivå

Följande kurser inom huvudområdet M0014M OCH M0018M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0014M Matematisk Fysik 7,5 Grundnivå
M0018M Linjär analys 7,5 Grundnivå

Eller

En av följande kurser inom huvudområdet M0046M eller M0053M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0046M Matematik Ry 7,5 Grundnivå Nedlagd
M0053M Linjära system och transformmetoder 7,5 Grundnivå

En av följande kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat M0029M eller M0047M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0029M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå

En av följande kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat M0030M eller M0048M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0030M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå

En av följande kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat M0031M eller M0049M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0031M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

En av följande kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat M0032M eller M0055M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0032M Flervariabelanalys och datorverktyg 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme om 22,5 alternativt 30 högskolepoäng beroende på val av kurser inom huvudområde

Övriga krav

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå