Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Teknologie kandidatexamen, huvudområde industriell ekonomi

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en teknologie kandidatexamen i huvudområde industriell ekonomi krävs 180 högskolepoäng. 90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet industriell ekonomi inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Utöver det ska 22,5 högskolepoäng i matematik ingå. Valfritt utrymme om 67,5 högskolepoäng varav; högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs 7,5 Grundnivå
L0010N Hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
M0004N Marknadsföring, grundkurs 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå
T0002N Logistik 1 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde M0007N eller M0022N eller M0014N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0007N Internationell affärsmiljö 7,5 Grundnivå Nedlagd
M0014N Internationell marknadsföring 7,5 Grundnivå
M0022N Internationell affärsmiljö 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde E0006N eller O0019N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0006N Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 Grundnivå
O0019N Industriell ledning och organisering 7,5 Grundnivå Nedlagd

En av följande kurser inom huvudområde R0005N eller G0010N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi 7,5 Grundnivå Nedlagd

En av följande kurser inom huvudområde R0001N eller R0028N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
R0001N Ekonomistyrning 7,5 Grundnivå Nedlagd
R0028N Industriell ekonomistyrning och finansiering 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde T0008N eller K0019N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
K0019N Operations management och strategi 7,5 Grundnivå
T0008N Operations Management 7,5 Grundnivå Nedlagd

En av följande kurser inom huvudområdet

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0014N Examensarbete, Industriell ekonomi, kandidat 15,0 Grundnivå
K0017N Projektarbete - Examensarbete i kvalitetsteknik, kandidat 15,0 Grundnivå
M0027N Examensarbete industriell ekonomi - marknadsföring, kandidat 15,0 Grundnivå
O0020N Examensarbete, Industriell ekonomi, Strategi och Management 15,0 Grundnivå
T0009N Projektarbete - Examensarbete i industriell logistik, kandidat 15,0 Grundnivå

Kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0029M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0030M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0031M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Eller

Kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme om 67,5 högskolepoäng

Övriga krav

högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå