Utbwebben - defaultbild för program swe

Filosofie magisterexamen, huvudområde informationssäkerhet

60 Högskolepoäng, Kurskravslista
Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen i huvudområde Informationssäkerhet tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan. Studier på Luleå tekniska universitetet som leder fram till examen kan enbart ske genom att läsa fristående kurser och under förutsättning att kurserna erbjuds i kursutbudet. Program erbjud inte för denna examen.Luleå tekniska universitets utbud av fristående kurser och program ser du på Ltu.se under utbildning. Där finns information om bland annat tider för anmälan och behörighetskrav.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.