Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie magisterexamen, huvudområde informationssäkerhet

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie magisterexamen i huvudområde informationssäkerhet krävs 60 högskolepoäng. Minst 30 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet informationssäkerhet inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. För magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0004N Informationssäkerhet 7,5 Grundnivå
A7007N Examensarbete informationssäkerhet, magister 15,0 Avancerad nivå

En av följande kurser inom huvudområdet A7001E eller A7006N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7001E Säkerhet och IT-managment 7,5 Avancerad nivå
A7006N Vetenskapliga metoder 7,5 Avancerad nivå

En av följande kurser inom huvudområdet A7005E eller A7012N eller A7002N eller A7010E

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7002N Datakommunikation i informationssystem 7,5 Avancerad nivå Nedlagd
A7005E Klient säkerhetsarkitektur 7,5 Avancerad nivå
A7010E Tillämpad datorsäkerhet 7,5 Avancerad nivå
A7012N Systemtänkande 7,5 Avancerad nivå Nedlagd

En av följande kurser inom huvudområdet A7006E eller A7005N eller A7011E eller A7012E

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7005N Knowledge Management - Informationssäkerhet 7,5 Avancerad nivå
A7006E Server säkerhetsarkitektur 7,5 Avancerad nivå
A7011E Säkerhet för IT-infrastruktur 7,5 Avancerad nivå
A7012E Riskhantering för informationssäkerhet 7,5 Avancerad nivå

En av följande kurser inom huvudområdet A0002N eller A7007E

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0002N Robusta system I 7,5 Grundnivå Nedlagd
A7007E Säkerhet i infrastruktur 7,5 Avancerad nivå

En av följande kurser inom huvudområdet A7011N eller A7003N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7003N Säkra E-tjänster I 7,5 Avancerad nivå
A7011N Internetsäkerhet 7,5 Avancerad nivå