Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie magisterexamen, huvudområde engelska

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie magisterexamen i huvudområde engelska krävs 60 högskolepoäng.30 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet engelska inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. För magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E7002S Engelska på avancerad nivå med didaktisk inriktning 30,0 Avancerad nivå