Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie kandidatexamen, huvudområde Nationalekonomi

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i huvudområde nationalekonomi krävs 180 högskolepoäng.  90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet nationalekonomi inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng varav;  minst 30 högskolepoäng ska vara i andra ämnen än huvudområdet  högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0015N Verksamhetsförlagd utbildning inom ekonomiområdet 15,0 Grundnivå
N0004N Nationalekonomi, Resursfördelningsteori 7,5 Grundnivå
N0005N Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för Nationalekonomer 7,5 Grundnivå
N0006N Nationalekonomi B, Makroteori 7,5 Grundnivå
N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 Grundnivå
N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 Grundnivå
N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 Grundnivå
N0021N Nationalekonomi B, Portföljvalsteori 7,5 Grundnivå Nedlagd
N0027N Marknadsanalys 7,5 Grundnivå Nedlagd
N0028N Ekonometri 7,5 Grundnivå
N0038N Finansiell ekonomi 7,5 Grundnivå
N0039N Nationalekonomisk data och analys 7,5 Grundnivå
N0041N Samhällsekonomiska kalkyler 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, N0030N eller N0040N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0030N Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi 7,5 Grundnivå Nedlagd
N0040N Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, N0034N eller N0033N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0033N Examensarbete nationalekonomi, kandidat 15,0 Grundnivå Nedlagd
N0034N Examensarbete i nationalekonomi, kandidat 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng

Övriga krav

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Krav för filosofie kandidat

Minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet